Web Server
Web Serverdan sunulacak screenlerin belirlenmesi
Control Panel - Web Server
Control Panel'de yeralan Web Server modülü, WinTR Screenlerinin internet üzerinden Internet Explorer ve Firefox gibi web browserları ile izlenebilmesini sağlar. Bunun için WinTr'yi konfigüre ettikten sonra Internet erişimine sahip herhangi bir bilgisayarın web tarayıcısına adres olarak http://IP_Adresi:Port_Numarası girmek yeterlidir. Screen, Web browser'da resim olarak görüntülenir bu sebeple kullanıcı tarafından sadece izlenebilir.

Web Server'a Client tarafından bağlanıldığında öncelikle paylaşılan Screenler listelenecektir.
Screen'in Internet Explorer'da görüntülenmesi
Uzak bilgisayarlardan WinTr Screenlerini Web browser ile görüntüleyebilmek için WinTr'nin Web Server özelliği aktifleştirilip paylaşılmak istenen screenler belirlenmelidir. Aynı Screen'i görüntülemek için bağlanabilecek istemci sayısında bir sınırlama yoktur.


Screen'in Internet Explorer'da görüntülenmesi
Web Server Özellikleri:

Screenler Web üzerinden paylaşılırken şu durumlar gözönünde bulundurulmalıdır:

1-Maksimum 15 farklı sayfa Web Server'dan paylaşılabilecek şekilde ayarlanabilir.

2-Web Server'dan paylaştırılan sayfalar uzak bilgisayarlardan sadece izlenebileceği için kullanıcıya herhangi bir etkileşim imkanı vermez. Bu nedenle sayfa üzerinde birden fazla sayfa barındırabilen Tab Page nesnesinin görünmeyen sayfaları ile kaydırma çubukları ile erişilebilecek bölgelere erişilemez. Bu nedenle uzaktan erişilecek sayfalar dizayn edilirken bu durum gözönünde bulundurulmalıdır.

3-WinTr'de Runtime'da maksimum 16 sayfa görüntülenebilir. Bu sayıya Web Server'dan sunulacak Screenlerin sayısıda dahildir. Yani Web Serverdan sunulmak üzere ayarlanan her bir Screen, Host bilgisayarda Runtime'da açılabilecek maksimum sayfa sayısını 1 eksiltir. Örneğin 7 Screen web serverdan sunulacak ise Host bilgisayarda aynı anda 16-7= 9 Screen açık olabilir. Diğer sayfalara internet üzerinden erişiliyor olması önemli değildir.

Enable Webserver: Web Server'ın konfigüre edilebilmesi için öncelikle Enable Webserver kutucuğu işaretlenerek Web Server aktifleştirilmelidir.
Select Webserver TCP/IP Port Number: Web Server'ın gelen bağlantıları kabul edeceği port numarasıdır. Bu numara aynı zamanda Screen'e uzaktan erişilirken Server'ın IP adresinin sonuna (http://127.0.0.1:8001 şeklinde) eklenmelidir.
Control Panel - Web Server
Refresh Time(Ms): İstemci tarafında Screen'in yenilenme periyodunu belirler.
Restart: Yapılan değişikliklerin etkili olabilmesi için Web Server'ı baştan başlatır.
Select SCADA Screen For Web Server: Web Server'dan sunulacak screenlerin belirlendiği kısımdır. SCADA'nın tüm Screenleri arasından burada seçim yapılır.
Add Screen to Web Server Screen List: Web Server'dan sunulacak screen seçilip bu butona basıldığında sunulacak Screen listesine eklenir. En fazla 15 Screen Web Server'dan sunulabilir. Bu listeden Screen silmek için Screen seçilip klavyeden Delete tuşuna basılmalıdır.
Web Server'dan sunulacak screenlerin belirlenmesi
Aşağıda uzaktan bağlanılmış örnek bir WinTr Screen'i görülmektedir.

WinTr Web Server'a uzaktan erişim
WinTr Web Server'a uzaktan erişim

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA