Screen e eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüdeki .NET Component gurubunda yer alır.
VScrollBar nesnesi
VScrollBar nesnesinin Screen e eklenmesi
Özellikleri:

Checkbox nesnesinin özellikleri Text, Style, Animation, Value ve Enable olmak üzere 5 guruptan oluşur.
VScrollBar nesnesinin özellikleri
Text Gurubu:

Tool Tip özelliğinden oluşur.
VScrollBar - Text gurubu özellikleri
Tool Tip:

Mouse nesnenin üzerinde beklediğinde gösterilecek olan mesaj Tool Tip özelliği ile belirlenir.
Development modda iken Tool Tip olarak nesnenin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtime da ise sadece mesaj görüntülenir.
VScrollBar - Tool Tip özelliği
Düşey scroll bar(kaydırma çubuğu) olarak kullanılan nesnedir.
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtimeda Tool Tip gösterimi
Style Gurubu:

Kaydırma artım-azaltım yönünü belirler.
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir.
Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 ve negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu, Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
VScrollBar - Animation gurubu
VScrollBar - Animation - Visible özelliği
VScrollBar - Animation - Location X özelliği
VScrollBar - Animation - Location Y özelliği
VScrollBar - Animation - Height özelliği
VScrollBar  - Animation - Width özelliği
VScrollBar - Animation gurubu
VScrollBar - Animation - Visible özelliği
VScrollBar - Animation - Location X özelliği
VScrollBar - Animation - Location Y özelliği
VScrollBar - Animation - Height özelliği
VScrollBar  - Animation - Width özelliği
Value:

Kaydırma çubuğunun konumunu belirleyecek olan tag'ın seçildiği bir tag listesi, maksimum - minimum değerleri, butonlara yada boş bölgeye basıldığında meydana gelecek değişim miktarını belirleyen özellikleri barındırır.

Buradaki listesinden seçilen tagın değeri, value özelliğine bağlanarak kaydırma çubuğunun konumunu maksimum-minimum değerlerine göre belirler.

Kaydırma çubuğunun yeri değiştiğinde yeni değer listeden seçilen tag a yazılır.
VScrollBar - Value gurubu
VScrollBar - Min Value özelliği
VScrollBar - Max Value özelliği
VScrollBar - Value - Small Change özelliği
VScrollBar - Value - Large Change özelliği
Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


VScrollBar - Enable özelliği
Min. Value:

Kaydırma çubuğunun minimum sınır değerini belirler.
Small Change

Butonlara basıldığında meydana gelecek değişimi belirler.
Max. Value:

Kaydırma çubuğunun maksimum sınır değerini belirler.
Large  Change:

Kaydırma çubuğunun yanındaki boşluklara basıldığında meydana gelecek değişimi belirler.
VScrollBar - Enable özelliği
VScrollBar - Style özelliği
VScrollBar - Value gurubu
VScrollBar - Min Value özelliği
VScrollBar - Value - Large Change özelliği
VScrollBar - Value - Small Change özelliği
VScrollBar - Max Value özelliği
VScrollBar nesnesinin Screen e eklenmesi
VScrollBar nesnesinin özellikleri
VScrollBar - Text gurubu özellikleri
VScrollBar - Style özelliği
VScrollBar nesnesi
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtimeda Tool Tip gösterimi

                                                                                                                                                               Vertical Scroll Bar
VScrollBar - Tool Tip özelliği

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA