WinTr Toolbar
WinTr, kurulum sonrası ilk çalıştırmada boş projeyle, daha sonra ise bir önceki oturumda kapatıldığı projeyle açılır.
Eğer boş projeyle açılmışsa bütün toolbar butonları aktiftir.
Eğer mevcut bir projede açılmışsa New, Open, Login ve Runtime butonları aktif, diğer butonlar pasiftir. Bunun amacı projeyi yetkisiz kişilerin müdahalesinden korumaktır. Diğer butonların aktif olması için yetki seviyesi 10 olan “Administrator” kullanıcıları  login olmalıdırlar. Bununla beraber yetkisiz kullanıcılar runtime’ı çalıştırabilir, yeni proje oluşturabilir veya başka bir proje açabilirler.

Yeni proje oluşturur. Bu butona basıldığında açık olan proje varsa kapatılacağı için değişikliklerin kaydedilip edilmeyeceğini soran bir diyalog kutusu görüntüler.
Yeni proje oluşturulurken öncelikle projeye isim verilerek kaydedilmelidir. Bunun için Farklı Kaydet diyalog kutusu görüntülenir.
Toolbar Butonları:


New Butonu:
New butonu
Farklı Kaydet Penceresi
Projeye isim verilip kaydet butonuna basıldığında Save As'de yapılan işlemlerle kaydedilerek yeni proje oluşturulmuş olur.
Open Butonu
Open Butonu:
Kaydedilmiş projeyi açar. Eğer son kapatılma işlemi runtime konumundan yapılmış ise tekrar açıldığında otomatik olarak runtime'da açılacaktır.

Save Butonu:


Projeyi kaydeder. Bu işlem için açık olan pencereleri kapatarak bu pencereler içerisindeki bilgileri derler. Bu bilgiler hatalı ise kaydetme işlemi yapılmaz ve hatanın giderilmesi gerektiğini belirten bir mesaj oluşturur.
Save butonu
Save As Butonu:


Projeyi farklı bir isim ile kaydetmeyi sağlar. Bu işlem file menüsündeki en önemli işlemdir. SCADA projesi bir çok operasyonda SQL Server 2005’i kullanır. Bu sebeple projenin ilk adımı Database’i oluşturmaktır. Aynı isimli bir çok proje farklı klasörlerde oluşturulabilir, fakat aynı isimli bir den fazla database oluşturulamaz. Save As butonu proje ismi ile örtüşen bir database’e rastlarsa otomatik olarak farklı bir database ismi üretir. Bu isim Control Panel'de görülebilir. Save As'de yapılan diğer bir işlem de farklı kaydedilen proje içerisinde kullanılmayan dosyaların temizlenmesidir. SCADA projesinde kullanılan nesnelerle ilgili bir çok dosya oluşturulur. Bu nesneleri kullanmaktan vazgeçildiğinde bu dosyalar silinmez. Save As yapılırken bu dosyalar olmadan kayıt yapılır. Böylece projenin harddisk’teki boyutu küçültmüş olur, bununla beraber bu işlem programın daha hızlı çalışmasını sağlamaz.

Save as butonu
WinTr yardım sayfalarını görüntüler.
Help butonu
Help Butonu:
Project Wizard butonu
Project Wizard Butonu:
Adım adım proje oluşturmayı sağlayan Project Wizard'ı görüntüler.
WinTr versiyonu ve üreticisi hakkında bilgi almayı sağlar.
WinTr Butonu:
WinTr Butonu
Editors butonu
Editors Menüsü
Editors Butonu:
Development bölümünde kullanılacak pencereleri açmaya yarayan menüyü barındırır.
Connection Manager: Tag oluşturmaya ve bunların bağlantılarını ayarlamaya yarayan pencereyi açar.

Screen Designer: Scada sayfalarını yapılandırmayı sağlar.

Script Writer:  Runtime'da çalıştırılmak üzere Visual Basic ve C# scriptler hazırlamayı sağlar.

Alarm Manager: Alarmları oluşturup konfigüre etmeyi sağlar.

Control Panel: Veritabanı, raporlama, yazdırma ve server-client yapılandırmalarının gerçekleştirildiği bölümdür.

Login Butonu:


Login Butonu
Şifre giriş ekranını açar. Yeni proje oluşturulduğunda sadece Administrator kullanıcısı oluşturulur. İlk çalıştırmada şifre girmeden login yapılır.
Disconnect butonu
Connect butonu
Connect/Disconnect Butonu:
Connection manager açık olduğunda görüntüde olan butondur.
Otomasyon cihazlarına ve SQL Server a bağlantı kurmayı ve bu bağlantıyı kesmeyi sağlar.
Development mode butonu
Runtime mode butonu
Runtime/Development Butonu:
Runtime ve Development modları arasında geçiş yapan butondur.
WinTr Toolbar
Farklı Kaydet Penceresi
Editors Menüsü

                                                                                                                                                                       Tool Bar

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA