Tabcontrol nesnesi
Komponentleri birçok farklı sekmede guruplamak amacıyla kullanılan nesnedir.
Farklı sekmelerinde komponentler barındıran Tabcontrol nesnesi
Farklı sekmelerinde komponentler barındıran Tabcontrol nesnesi
Tabcontrol nesnesi
Farklı sekmelerinde komponentler barındıran Tabcontrol nesnesi
Screen e eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüdeki .NET Component gurubunda yer alır.
TabControl nesnesinin Screen'e eklenmesi
TabControl özellikleri:

Sekmelerin üzerine yerleşmiş oldukları kısımdır ve nesnenin geneline ait özellikleri barındırır. Bu özelliklere sekme butonlarının üstünde sağ tıklanarak ulaşılır. Bu özellikler 3 guruptan oluşur: Text, BackColor ve Style.
TabControl Nesnesi Hakkında

TabControl nesnesi, sekme(TabPage)ler ve sekmelerin üzerinde bulunmakta oldugu TabControl nesnesinden meydana gelmektedir.

Ana TabControl nesnesi ile ilgili özellikler başlık kısmında sağ tıklandığında açılan menüden, sekmelerle ilgili özellikler sekmenin içerisinde sağ tıklandığında açılan menüden değiştirilir.
TabControl - Text grubu
Text Gurubu:

Font ve Tool Tip özelliklerinden oluşur.
Font:

Nesnenin yazı tipinin değiştirildiği özelliktir.
Font özelliği ile nesnenin yazısını tipinin yanında kalın - italik - altı çizili veya üstü çizili olması ayarlanabilir.
Font ayarları
TabControl - Font özelliği
TabControl - Tool Tip özelliği
Font ayarları
Tool Tip:

Mouse tabcontrol nesnesinde sekme başlıklarının bulunduğu bölgede beklediğinde gösterilecek olan mesaj bu Tool Tip özelliği ile belirlenir.
Development modda iken Tool Tip olarak tabcontrol nesnesinin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtime da ise sadece mesaj görüntülenir.
Development Mode'da Tool Tip gösterimi
Runtime'da Tool Tip gösterimi
TabControl - Tab sayfası ekleme - çıkarma
Tab Page:

Yeni sekme eklemek yada seçili sekmeyi kaldırmak için kullanılan özelliktir.
Add, yeni sekme eklemek için, Remove ise seçili sekmeyi kaldırmak için kullanılır.
Style:

Sekme butonlarının biçiminin belirlendiği özelliktir. Normal, Buttons ve FlatButtons olmak üzere 3 seçeneğe sahiptir.
TabControl - Stil
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir

Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 ve negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu, Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
TabControl - Animation Grubu
TabControl - Animation - Visible özelliği
TabControl - Animation - Location X özelliği
TabControl - Animation - Location Y özelliği
TabControl - Animation - Height özelliği
TabControl - Animation - Width özelliği
TabControl - Value özelliği
Value:

Tabcontrol nesnesinin bağlanacağı Tag, Value özelliğinden seçilir. Tabcontrol içerisindeki sekme(Tabpage)ler 0 dan başlayan indeks numaralarıyla anılır. Seçili sekme değiştirildiğinde sekmeye ait olan indeks numarası bu menuden seçilen tag a yazılır ve bu tag değeri değiştiğinde o index numarasındaki sekme seçilir.
Function:

Nesne üzerinde mouse butonuna basıldığında ve kaldırıldığında çalışacak olan fonksiyonlar mouse down ve mouse up özellikleriyle belirlenir.
Bu özelliklere tıklandığında ilgili olay meydana geldiğinde çalışacak fonksiyonların belirlendiği function penceresi açılır.
TabControl - Function
Function Penceresi
Function Penceresi
Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


TabPage(Sekme) özellikleri:

Tabcontrol içerisinde bulunan sekmelerin özelliklerini ve komponent ekleme menusunu barındırır.
TabControl - Tab Page - Add Component
Komponent ekleme:
Sekme (TabPage) içerisinde sağ tıklanıp Add Component seçildiğinde komponent ekleme menusu açılır.
TabControl - Tab Page - Add Component Menu
TabControl - Tab Page - Text gurubu
TabControl - Tab Page - On Text özelliği
TabControl - Tab Page - Off Text özelliği
Tab Control - Tab Page - Back Color grubu
Tab Control - Tab Page - Back Color - On Color özelliği
Tab Control - Tab Page - Back Color - On Color özelliği
TabControl - Tab Page özellikleri
TabPage(sekme) özellikleri Text, Back Color ve Style özellik guruplarından oluşmuştur.

Text Gurubu:

TabPage(sekme) özellikleri On Text, Off Text ve Tooltip özelliklerinden oluşur.

On text:

Ait olduğu menü gurubundaki Tag listesinden seçilen Tag ın değerinin 0 dan büyük olması durumunda alacagı sabit yazıdır.

Off text:

Ait olduğu menu gurubundaki listeden seçilen Tag ın 0 ve negatif olması durumunda alacagı sabit yazıdır. Değişkene bağlı olmadan sabit yazı gösterilmek isteniyorsa bu yazı Off Text e girilmeli ve Tag, listeden NotSet olarak seçilmelidir.

TabControl - Tab Page - Tool Tip özelliği
Development Mode'da Tool Tip gösterimi
Runtime Mode'da Tool Tip gösterimi
Tool Tip:

Mouse sekme(tabpage) nin  üzerinde beklediğinde gösterilecek olan mesaj Tool Tip özelliği ile belirlenir.
Development modda iken Tool Tip olarak nesnenin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtime da ise sadece mesaj görüntülenir.
On color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 dan büyük olması durumunda sekmenin(tabpage) arkaplanının rengini ve resmini belirler.
Off color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 ve negatif olması durumunda sekme(tabpage)nin arkaplanının alacağı renk, resim ve resmin  yerleşme şekli belirlenir.

Tile seçidiğinde resim arkaplanda boşluk kalmayacak şekilde çoğaltılarak döşenir.
Center seçildiğinde resim arkaplanda ortalanır.
Stretch seçildiğinde reşim, arkaplanda her yöne boşluk kalmayıncaya kadar uzatılır.
Zoom seçildiğinde resmin oranı korunarak arkaplan sınırlarına dayanır.
Back Color Gurubu:

Arka plan rengini ve  resmini belirler. On Color ve Off Color özelliklerinden oluşur.
Not: Off Color için seçilen yerleşme şekli On color özelliği için de geçerli olacaktır.
Style Gurubu:

Sekmenin sınırlarının biçimini belirleyen None, Fixed Single ve Fixed3D özelliklerinden oluşur.
TabControl özellikleri
Clear Image, arkaplan resmini kaldırır.
TabControl - Text grubu
TabControl - Font özelliği
TabControl - Tool Tip özelliği
Development Mode'da Tool Tip gösterimi
Runtime'da Tool Tip gösterimi
TabControl - Tab sayfası ekleme - çıkarma
TabControl - Stil
TabControl - Animation Grubu
TabControl - Animation - Visible özelliği
TabControl - Animation - Location X özelliği
TabControl - Animation - Location Y özelliği
TabControl - Animation - Height özelliği
TabControl - Animation - Width özelliği
TabControl - Value özelliği
TabControl - Function
TabControl - Enable özelliği
TabControl - Tab Page - Add Component
TabControl - Tab Page - Add Component Menu
TabControl - Tab Page özellikleri
TabControl - Tab Page - Text gurubu
TabControl - Tab Page - On Text özelliği
TabControl - Tab Page - Off Text özelliği
TabControl - Tab Page - Tool Tip özelliği
Development Mode'da Tool Tip gösterimi
Runtime Mode'da Tool Tip gösterimi
Tab Control - Tab Page - Back Color grubu
Tab Control - Tab Page - Back Color - On Color özelliği
Tab Control - Tab Page - Back Color - On Color özelliği
Tab Control - Tab Page - Stil

                                                                                                                                                                       Tab Control
TabControl nesnesinin Screen'e eklenmesi
TabControl - Enable özelliği
Tab Control - Tab Page - Stil
TabControl özellikleri

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA