Symbol factory, 60 a yakın kategoride 3600 den fazla vektörel sembolun kullanılabileceği nesnedir.
Özellikleri:

SymbolFactory nesnesinin özellikleri Text, Animation, Function, Enable, Wizard ve animation mode aktif edildiğinde aktifleşecek olan Value özelliği olmak üzere 6 guruptan oluşur.
Text Gurubu:

Tool Tip özelliğinden oluşur.
Tool Tip:

Mouse nesnenin üzerinde beklediğinde gösterilecek olan mesaj Tool Tip özelliği ile belirlenir.
Development modda iken nesnenin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtimeda ise sadece mesaj görüntülenir.
Symbol Factory - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtimeda Tool Tip gösterimi
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir

Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 ve negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu, Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
Symbol Factory  - Animation gurubu
Symbol Factory  - Animation - Visible özelliği
Symbol Factory  - Animation - Location X özelliği
Symbol Factory  - Animation - Location Y özelliği
Symbol Factory  - Animation - Height özelliği
Symbol Factory  - Animation - Width özelliği
Value:

Detaylı olarak Wizard özelliğinde bahsedilen animasyon tanımlama bölümündeki animasyon modları ile tagları ilişkilendiren özelliktir.

Function Penceresi
Function:

Nesne üzerinde mouse butonuna basıldığında ve kaldırıldığında çalışacak olan fonksiyonlar mouse down ve mouse up özellikleriyle belirlenir.
Bu özelliklere tıklandığında ilgili olay meydana geldiğinde çalışacak fonksiyonların belirlendiği function penceresi açılır.
Function Penceresi
Symbol Factory  - Function özelliği
Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


Wizard:

Symbol Factory'nin yapılandırma arayüzüdür.
Symbol Factory - Enable özelliği
Symbol Factory  - Wizard özelliği
Symbol Factory Sembolleri
Symbol Factory Sembolleri
Screen'e eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüde yer alır.
Symbol Factory nesnesi özellikleri
Symbol Factory nesnesi özellikleri
Symbol Factory - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtimeda Tool Tip gösterimi
Symbol Factory  - Animation gurubu
Symbol Factory  - Animation - Location X özelliği
Symbol Factory  - Animation - Location Y özelliği
Symbol Factory  - Animation - Height özelliği
Symbol Factory  - Animation - Width özelliği
Symbol Factory  - Value - Discrete Value özelliği
Symbol Factory  - Value - Analog Value özelliği
Symbol Factory  - Function özelliği
Symbol Factory - Enable özelliği
Symbol Factory  - Wizard özelliği
Symbols Sekmesi:

60 kategori ve 3600 den fazla simge arasından seçim yapılabilir.
Symbol Factory style sekmesi
Style Sekmesi:

Sembolün görünümüyle ilgili ayarların yapıldığı Fill Color, BackGround, Blink ve Orientation bölümlerinden  oluşur.

Fill Color: Sembole rengin nasıl uygulanacağını belirler.
BackGround: Sembolün arkaplan rengini belirler.
Blink: Sembolün animasyon şeklini belirler.
Orientation: Sembolün dönme açısını ve kenar boşluğu miktarını belirler.
Symbol Factory animations sekmesi - Animation Mode - AnalogColorFill
Animations Sekmesi:

Animasyonların oluşturulduğu sekmedir. Animation mode seçeneğinden belirlenen 3 şekilde animasyon oluşturulabilir: AnalogColorFill, DiscreteColorFill, AnalogIntegerColorFill.

AnalogColorFill ve AnalogIntegerColorFill: Band Count seçeneğinde bant sayısı belirlenir. Bu bantlar belirli değerler arasında sembolun alacağı görünümü yada animasyonu belirler.

DiscreteColorFill:  Sembole bağlanan taglardan birinin true olması durumunda sembolün alacağı görünüm burada tanımlanan DiscreteValue'larla belirlenebilir.
Band Count seçeneği bant sayısını belirler.
Eğer birden fazla DiscreteValue true ise öncelik 1 den başlayarak aşağı doğru ilerler.
Symbol Factory animations sekmesi - Animation Mode - DiscreteColorFill
Symbols, Style ve Animation sekmelerinden oluşur. Bu sekmelerde sağ alttan Symbol Factory'nin kendi help sayfalarına ulaşılabilir.
Symbol Factory help sayfaları
Symbol Factory nesnesinin Screen'e eklenmesi
Symbol Factory  - Value - Discrete Value özelliği
Symbol Factory  - Value - Analog Value özelliği
Symbol Factory Sembolleri
Symbol Factory help sayfaları
Symbol Factory sembol seçimi
Symbol Factory style sekmesi
Symbol Factory animations sekmesi - Animation Mode - AnalogColorFill
Symbol Factory animations sekmesi - Animation Mode - DiscreteColorFill

                                                                                                                                                               Symbol Factory
Symbol Factory sembol seçimi
Symbol Factory nesnesinin Screen'e eklenmesi
Symbol Factory  - Animation - Visible özelliği

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA