Control Panel - WinTr'yi Local kullanım için konfigüre etmek
WinTr'nin server ve client yapılandırmasının yapıldığı bölümdür.

WinTR, Taglara uzaktan senkronize olarak erişilebilmek amacıyla Server, Client yada her ikisi olarak yapılandırılabilir.

Bir WinTr Server'a aynı anda bağlanacak WinTr Client sayısında sınırlama yoktur.
Bir WinTr Client aynı anda 1000 WinTr Server a bağlanabilir.
Client(Only Connection Server):

WinTr'nin Client olarak, diğer WinTr Serverlarına bağlanacak şekilde yapılandırıldığı seçenektir.  WinTr, bu şekilde client olarak kullanıldığında WinTr Serverlarındaki tag ları senkronize olarak okuyup yazabilir.
Bu senkronize erişim, Client tarafındaki senkronize taglar vasıtası ile olur.

Client seçeneği altında bağlanılacak WinTr Server adres bilgileriyle beraber, senkronize tagları oluşturmak için kullanılan bir tag listesi bulunur.

Server(Enable Remote Connection):

WinTr Server olarak ayarlandığında, tagları uzaktaki Client WinTr istasyonları tarafından okunup yazılabilir. Disable Multiple Connection/Enable Multiple Connection seçeneği işaretli olduğunda gelen tüm bağlantılar Client olarak kabul edilecek ve tagları okuyup yazabilecektir. Seçenek işaretsiz olduğunda ise sadece IP address kutucuğunda belirlenen IP numarasından gelen bağlantı Client olarak kabul edilir ve tagları okuyup yazmasına izin verilir.

TCP/IP Port seçeneğinden ise bağlantıda kullanılacak port numarası belirlenir. Port numarası bağlantının iki tarafı içinde aynı olmalıdır aksi halde bağlantı kurulamayacaktır.

Restart butonu serverı baştan başlatmak için kullanılır.

Control Panel - WinTr'yi Server olarak konfigüre etmek
Control Panel - WinTr'yi Client olarak konfigüre etmek
Tag listesinde sağ tıklandığında açılan menüde;
Remove Snychronization, seçili satır için senkronize edilen tag ı kaldırır.

Synchronous Tag List - Synchronous Tag Test
Clientlar tarafından yapılacak bağlantıların kabul edilmesi için firewall izinleri verilmelidir. Eğer WinTr Server, Client WinTr lere internet üzerinden hizmet verecekse ve internete ADSL modem ile çıkıyorsa, ADSL modemde gerekli yönlendirme yapılmalıdır.

Ayarlamalar tamamlandıktan sonra Client WinTr istasyonları WinTr Server'a bağlanıp tagları okuyup-yazabileceklerdir.
WinTr'yi server olarak kullanabilmek için server runtime a geçirilmek zorunda değildir.
Server adresi girilip Connect butonuna basıldığında WinTr Server'daki taglar listeye getirilecektir.
Bu tagları Client WinTr tarafından okuyup yazabilmek için Client WinTr de senkronize(Synchronous) taglar oluşturulmalıdır. Senkronize taglar, tag listesinde "Synchronous Tag Name" kolonunda görüntülenecektir.
Connect tuşuna basılıp server'daki tag listesi alındığında henüz senkronize taglar oluşturulmadığı için bu kolon aşağıda gösterildiği gibi boştur.
Control Panel - Tag Senkronizasyonu
Control Panel - Senkronize tagları oluşturmak
Senkronize tagların tamamı tek seferde otomatik olarak oluşturulabilir yada tek tek varolan taglar arasından belirlenebilir.

Tüm senkronize tagları tek seferde otomatik olarak oluşturmak için;
Eğer senkronize edilecek tagla aynı isimde tag daha önceden oluşturulmamışsa taglar aynı isimde oluşturulur. Eğer aynı isimde tag zaten mevcutsa ismin sonuna "_" ye müteakip 1 den başlayan numaralar verilir.
Control Panel - Senkron Tagların isimlendirilmesi
Read/Write kolonunda Client tarafındaki senkronize tagların WinTr Server'daki tagları Read-Write(Okuma-Yazma) izinleri belirlenir.
Control Panel - Senkronize tagların Read/Write isimleri
IP Address: Bağlanılacak bilgisayarın adresidir.
TCP/IP Port: Bağlanılacak bilgisayardaki port numarasıdır. Bağlantının kurulabilmesi için port numarası iki taraftada aynı olmalıdır.
Time Out: Bağlantı kurulurken karşı taraftan yanıt gelmesi için beklenecek süredir.
Connect: Server a bağlanıp tag bilgilerini getirir.
Clear All Asynchronous Tag, senkronize edilmeyen satırları listeden kaldırır.

Control Panel - Senkronizasyonu Kaldırmak
Delete, Seçili senkronizasyonu ve satırları siler.


Control Panel - Asenkron Tagları kaldırmak
Yapılan ayarlamaları server a bildirerek senkronizasyonu tamamlamak için alttaki Tag Synchronization Table and Tag List Synchronized butonuna basılmalıdır.
Control Panel - Senkronizasyonu Silmek
Tag Synchronization Table and Tag List Synchronized
Tag Senkronizasyonunu kontrol edebilmek amacıyla Connection Manager da iki komut bulunur:  Synchronous Tag List ve Synchronous Tag Test.
Bu komutlar Connection Manager'da tag listesi üzerinde sağ tıklandığında açılan menüde bulunur.

Synchronous Tag List: Senkronize edilen tagları sağ tarafta listeler.
Senkronizasyon uyarı mesajı
Synchronous Tag Test: Senkronizasyon sağlandıktan sonra tag tiplerinin değiştirmiş veya tagların silinmiş olmasından doğacak olan uyumsuzluklar bu komutla kontrol edilebilir. Eğer herhangi bir uyuşmazlık varsa sağ tarafta listelenecektir.
Uyuşmazlık bulunması durumunda Tag tablosu değiştiği için server ın disable edildiğini ve control panelinden tekrar senkronizasyon yapılmadıkça birdaha server a bağlanmayı denemeyeceğini belirten mesaj görüntülenir.
Server and Client:

WinTr nin aynı anda server ve client olarak kullanılabilir. Bu seçenek Server ve Client yapılandırma ayarlarını barındırır.
Control Panel - WinTr'yi Server ve Client Olarak Konfigüre etmek
Control Panel - Tagları senkronize etmek
Tagları önceden oluşturulan taglarla senkronize etmek için;

İstenen satır üzerinde sağ tıklanarak açılan menüde Tag Synchronization gurubundan istenen tag seçilebilir.


Client runtime a geçtiğinde server a bağlanamazsa server ı disable eder tekrar bağlanma teşebbüsünde bulunmaz.
Control Panel - WinTr'yi Local kullanım için konfigüre etmek
Control Panel - WinTr'yi Server olarak konfigüre etmek
Control Panel - WinTr'yi Client olarak konfigüre etmek
Control Panel - Tag Senkronizasyonu
Control Panel - Senkronize tagları oluşturmak
Control Panel - Senkron Tagların isimlendirilmesi
Control Panel - Tagları senkronize etmek
Control Panel - Senkronize tagların Read/Write isimleri
Control Panel - Senkronizasyonu Kaldırmak
Control Panel - Asenkron Tagları kaldırmak
Control Panel - Senkronizasyonu Silmek
Tag Synchronization Table and Tag List Synchronized
Synchronous Tag List - Synchronous Tag Test
Senkronizasyon uyarı mesajı
Control Panel - WinTr'yi Server ve Client Olarak Konfigüre etmek

                                                                                                                                                                       Server & Client
Local(Disable Remote Connection):

Server - Client özelliklerinin kullanılmadığı, uzak bağlantılara izin vermeyen seçenektir. Bu seçenek herhangi bir alt ayar barındırmaz.
Örnek WinTr Server-Client Yapılandırması:

WinTr'yi farklı istasyonlarda Server ve Client olarak çalışacak şekilde yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. Server olarak çalışacak projeyi Tag ve Screenleriyle beraber oluşturduktan sonra server olarak tanımlamak için Control Panel - Server&Client sekmesinden Server(Enable Remote Connection)'ı seçin ve projeyi kaydedin.
  2. Client projesini oluşturmak için Toolbardan "Save As Project" butonuna tıklayarak projeyi Client ismiyle kaydedin ve Control Panel - Server & Client sekmesinden Client'ı seçin. Artık açık olan proje Client olarak değişmiştir. Eğer burada Client seçilmezse iki projede Server olarak aynı portu kullanmaya çalışacak ve hata mesajı oluşacaktır.
  3. Yeni bir WinTr açın ve Server projesini tekrar çalıştırın. Şu anda Server ve Client projeleri aynı bilgisayar üzerinde açılmış durumdadır.
  4. Client projesine geçin ve tüm Tagları silin. (Connection Manager'da Tag List'te sağ tıklayıp Delete All seçin. Diğer bağlantı modüllerindeki external taglar ait oldukları sekmelerden silinmelidir.)
  5. Control Panel'in Server&Client sekmesinden Client(Only Connection server) seçin ve bağlanılacak Server'ın IP Adresi ile Port numarasını belirleyin. Şu anki denemelerimizde iki projede aynı bilgisayarda olduğu için burayı 127.0.0.1 olarak bırakın.
  6. Connect butonuna basarak Server projesine bağlanın. Server projesindeki Tüm taglar listelenecektir. Listeden tüm Tagları seçin(listenin sol üstüne tıklayarak) ve sağ mouse tuşuna tıklanarak açılan menüden "Add New Tag in Client" seçin ve Tag Synchronization Table and Tag List Synchronized butonuna basın. Böylece Taglar Client projesi içerisinde oluşturulacak ve Server projesindeki taglar ile senkronize çalışacak şekilde ayarlanacaktır.
  7. İki projeyi de Runtime Moda geçirdiğinizde Tag değerlerinin senkronize olarak değiştiğini göreceksiniz.
WinTr'nin Local-Server ve Client modlarında kullanımı:
Örnek server-client proje dosyalarını indirmek için tıklayın. Projeleri indirdikten sonra açıp Save As yapmalısınız.

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA