Screenle ilgili ayarların yapıldığı menüdür. Screende boş bir alanda sağ tıklandığına açılan menüde yeralır.
Name, Icon, Style, Size, Location, Background, Refresh Time, Screen Number ve Function guruplarından oluşur.
Name:

Screen'in ismidir.
Screen özellikleri - Name
Screen özellikleri - Icon
Icon:

Screen'in başlık çubuğunda yer alacak ikonun seçildiği diyalog kutusunu açar.
Screen özellikleri - Style
Style:

Screen'in stilinin belirlendiği özellikleri barındırır. Fixed ile başlayanlar screen'in boyutunun değiştirilemediği seçeneklerdir.
Size:

Screen'in boyutunun belirlendiği özelliktir. Screen'in boyutu ayrıca mouse ile sınırlarından tutup sürükleyerekte ayarlanabilir.
Screen özellikleri - Size
Location:

Screen'in açılıştaki pozisyonunun belirlendiği özelliktir.
Screen özellikleri - Location
BackGround:

Screen'in arkaplan rengi, resmi ve resmin yerleşiminin belirlendiği özelliktir.
Renk, üstteki kutucuğa tıklandığında açılan renk penceresinden seçilir.
Resim seçim penceresi
Resim seçim penceresi
Renk seçim penceresi
Özel Renk Tanımla'ya tıklanarak özel renkler tanımlanabilir.

BackGround Image a tıkladığında ise arkaplanda yeralacak resmin seçileceği diyalog penceresi açılır.
En alttaki çoktan seçim kutusundan ise arkaplan resminin yerleşimi belirlenir.

Tile seçidiğinde resim boş yer bırakılmayacak şekilde döşenir.
Stretch seçildiğinde resim, her yöne boşluk kalmayana kadar uzatılır.
Center seçildiğinde resim nesne içinde ortalanır.
Zoom seçildiğinde resmin oranı korunarak nesnenin sınırlarına dayanır.
Screen özellikleri - Refresh Time
Refresh Time:

Screen'deki grafik ve datagrid güncellemesi ile screen refresh script in çalışma periyodunun milisaniye türünden belirlendiği özelliktir.
Animasyonlar ve tag bağlantıları vasıtası ile diğer komponetlerde gerçekleşen güncellemeler bu süreden bağımsızdır. Taglara bağlanan komponentler, tagların değeri değiştiğinde otomatik olarak güncellenir.
Screen özellikleri - Function
Screen Number:

Hangi screen'in açık olduğunu anlamak için screen e verilen numarayı barındıran özelliktir.

WinTr Control Panelinde, General Setup sekmesi altında Screen Tag isminde bir özellik barındırır. Her screen acılışında Screen Number, burada belirlenen screen tagına yazılarak hangi ekranın açık olduğunun anlaşılması sağlanabilir.
Function:

3 ayrı olay için function belirlenebilir.
1- Screen Loading Script: Screen ilk açıldığında çalışan
2- Screen Refresh Script: Screen refresh olduğunda çalışan,
3- Screen Closing Script: Screen kapandığında çalışan.
Bu scriptler Script Writer bölümünde oluşturulur.
Screen özellikleri
Screen özellikleri - Name
Screen özellikleri - Icon
Screen özellikleri - Style
Screen özellikleri - Size
Screen özellikleri - Location
Screen özellikleri - BackGround
Screen özellikleri - Refresh Time
Screen özellikleri - Screen Number
Screen özellikleri - Function
Clear Image, arkaplan resmini kaldırır.
Screen özellikleri - BackGround
Renk seçim penceresi

                                                                                                                                                               Screen Properties
Screen özellikleri - Screen Number

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Screen özellikleri
Opacity:

Screen'in transparanlığını belirler.
Screen özellikleri - Opacity
Screen özellikleri - Opacity
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA