Yeni bir screen oluşturma, varolan bir screen i açma, silme, kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemleri editors butonuna basılınca açılan menüdeki Screen Designer gurubunda yapılır.
Screen Designer gurubu en üstte screen seçimi yapılan bir Combobox ile Open, Cut, Copy, Paste, Delete, New ve Cross Reference özelliklerinden oluşur.
Boş Screen Designer
Scada Screen'lerinin dizayn edildiği kısımdır.
Screen Designer'a erişim
Open:

Üst combobox da seçili olan screen i açar.
Cut:

Üst combobox da seçili olan screen i keser.
Copy:

Üst combobox da seçili olan screen i kopyalar.
Paste:

Kesilmiş yada kopyalanmış screen i yapıştırır.
Screen'i Yapıştırma
Screen'i Kesme
Screen'i Kopyalama
Delete:

Üstteki çoktan seçim kutusunda seçili olan screen i siler.
Screen'i Silme
New:

Yeni Screen oluşturur.
Yeni Screen Oluşturma
Screen Cross Reference
Cross Reference:

Seçili screen i çağıran nesnelerin listesini barındırır.
Screen'e komponent ekleme ve screen ayar işlemleri boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüden yapılır.
Screen Menu
Screen Elemanlarını Yerleştirmek
Nesne Menüsü
Komponentler ekranda mouse ile sürüklenerek yerleri değiştirilebilir, yardımcı çizgiler hizalamayı kolaylaştırır.
Screen'e eklenmiş nesne üzerinde sağ tıklandığında hemen hemen tüm screen nesneleri için geçerli olan ve nesnenin özellikleri ile Bring To Front, Bring To Front One Level, Send To Back, Send To Back One Level, Cut, Copy, Delete ve Refresh Tag List komutlarını barındıran menü açılır.
Bring to Front:

Nesneyi en öne getirir.
Bring to Front One Level:

Nesneyi bir kademe öne getirir.
Send to Back:

Nesneyi en arkaya gönderir.
Send to Back One Level:

Nesneyi bir kademe arkaya gönderir.
Cut:

Nesneyi keser.
Copy:

Nesneyi kopyalar.
Delete:

Nesneyi siler.
Refresh Tag List:

Connection Manager da yapılan Tag değişikliğini screen i açıp kapatmadan screen'e uygular.
Boş Screen Designer
Screen Designer'a erişim
Varolan Screen'i açma
Screen'i Kesme
Screen'i Kopyalama
Screen'i Yapıştırma
Screen'i Silme
Yeni Screen Oluşturma
Screen Cross Reference
Screen Menu
Screen Elemanlarını Yerleştirmek
Nesne Menüsü

                                                                                                                                                               Screen Designer
Varolan Screen'i açma

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA