Control Panel - SQL Server
Scada projesinin kullanacağı SQL Server database inin yapılandırıldığı kısımdır.
SQL Server, historical tagların değerlerini kaydeder.
Yeni bir scada projesi oluşturulduğunda database yapılandırması default ayarlarla otomatik olarak yapılır.
Eğer WinTr'nin otomatik olarak oluşturduğundan farklı bir database kullanılmak istenmiyorsa burada herhangi bir ayarlama yapmaya gerek yoktur.
Burada, kullanılacak database'in önceden oluşturulmuş local, remote veya yeni oluşturulacak bir database olması durumunda yapılması gereken ayarlar bulunur.


SQL Tag Building işlemi
Server Name: "WINTR" Instance ismiyle beraber SQL Server'bulunduğu bilgisayarın adresidir.
Login - Password: SQL servera bağlanmak için kullanılacak kullanıcı ismi ve password dur. Default kullanıcı ismi "sa", password "12341234" dür.
Test Connection: Bağlantıyı test eder.
DataBase Listing: Bağlanılan SQL Server'daki databaseleri datagrid de listeler.
Select Database: Kullanılmak istenen database bu çoktan seçim kutusundan seçilir. Eğer yeni bir database oluşturulmak isteniyorsa ismi buraya yazılıp Create New Database butonuna basılmalıdır.
Table Row Count: Database tablosundaki satır sayısını görüntüler.
Maximum Row Count: Database tablosundaki maksimum satır sayısını belirler.
Clear Database: Database'deki tüm veriyi siler.
SQL Server Recording Time: Tag değerlerinin SQL server a kaydedilme periyodu belirlenir.
Check Tag Configuration: Projede tanımlanmış taglar ile database deki tagların birbiri ile uyumunu denetlemek için kullanılır. Eğer bir değişiklik sözkonusuysa SQL Tag Building işlemi yapmak için onay ister.
Control Panel - SQL Server
SQL Tag Building işlemi

                                                                                                                                                                       SQL Server

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA