Control Panel - SMS & E-Mail
WinTr, belirlenen durumlarda SMS veya E-Mail göndermek üzere ayarlanabilir.
Control Panelinde SMS & E-Mail sekmesinde SMS ve E-Mail gönderimi için gerekli ayarlamalar yapılır ve alıcı listeleri oluşturulur.
E-Mail Setup:

Daha önceden belirlenmiş bir olayın(alarm veya action) fonksiyonuna E-mail gönderme komutu eklenerek olay meydana geldiğinde E-Mail ile bildirilmesi sağlanabilir.
E-Mail Server: E-mail hesabının gönderilen mail (outgoing mail) server adresidir.
Outgoing(SMTP) Port: E-mail hesabının gönderilen mail port numarasıdır.
Username: E-Mail hesabının kullanıcı adıdır.
Password: Email Hesabının şifresidir.
SSL Enable: Email hesabı SSL(Secure Socket Layer) kullanıyorsa işaretlenmelidir.


E-Mail Setup kısmında gönderilecek E-Mail mesajı ve alıcılar belirlenir.
Control Panel -  E-Mail Setup
SMS Setup:

Daha önceden belirlenmiş bir olayın(alarm veya action) fonksiyonuna SMS gönderme komutu eklenerek olay meydana geldiğinde SMS ile bildirilmesi sağlanabilir.

SMS gönderecek cihaz ile ilgili ayarlamalar ve alıcı numara ekleme işlemleri SMS Setup kısmında yapılır.


Control Panel -  SMS Setup
SMS, bilgisayara bağlanan cep telefonu veya GSM modem yardımıyla gönderilebilir.

Cep telefonu, bilgisayara usb port üzerinden telefonun bilgisayar bağlantı kablosuyla veya bluetooth üzerinden bağlanabilir.
Fakat bluetooth ile yapılan bağlantı her telefonda otomatik SMS gönderimine izin vermeyebilir.

SMS gönderecek cihazın tanınabilmesi için, cihaz bilgisayara bağlandıktan sonra WinTr yeniden başlatılmalıdır.

Serial Port Setup kısmında cihazın seri port bağlantı ayarları yapılır ve Test Connection butonuyla bağlantı test edilir. Aşağıdaki ayarlarla Samsung G 600 cep telefonu ile SMS gönderimi sağlanmıştır.

SMS ile gönderilebilecek karakter sayısı telefona ve GSM servisine göre değişiklik gösterebilir. Tasarımcı bu durumu gözönünde bulundurulmalıdır.
Control Panel -  SMS Serial Port Setup
GSM Setup kısmında, eğer gerekiyorsa message center no girilebilir.
Second SMS Min. Delay Time seçeneği, bir sonraki SMS gönderimi için gecikme süresini belirler.


Telephone List kısmında SMS gönderilecek Telefon numara listesi oluşturulur. Fonksiyonlar tarafından SMS gönderimi için burada oluşturulan numaralar kullanılır.
Control Panel -  Telefon Numarası Listesi
Send: Test mesajı gönderir.
Save Tel. List: Telephone No. kutucuğuna yazılan numarayı kaydeder.
Remove Tel. List: Seçili numarayı siler.
?: Seçili telefon numarasının hangi screen'lerde hangi nesneler tarafından kullanıldığını belirtir.
Email, sahip olunan bir email hesabı üzerinden gönderilir.
E-Mail Server Setup kısmında emailin hangi hesap üzerinden gönderileceği belirlenir.

Control Panel -  E-Mail Server Setup
From: E-Maili gönderen E-Mail adresi buraya girilmelidir.
To: Alıcı E-Mail adresleridir. Virgül(,) ile ayrılmış birden çok email adresi girilebilir.
Subject: E-Mail mesajının konusu buraya girilmelidir.
E-mail mesajı buradaki büyük kutucuğa girilmelidir.
Send: Belirtilen adreslere E-Maili gönderir. (Test email i göndermek için kullanılabilir.)
Save E-Mail List: Email gönderim özelliğini fonksiyonlarda kullanabilmek için Save E-Mail List butonu ile alıcı listesi kaydedilmelidir.
Remove E-Mail List: Seçili E-Mail listesini siler.
?: Seçili E-Mail listesinin hangi screende hangi nesne tarafından kullanıldığını belirtir.

Gönderilen Mail içeriğinde tarih ve zaman bilgisiyle beraber, fonksiyon kısmında belirlenen tag değerleri de bulunur.

Örnek mesaj formatı şöyledir:

09.06.2010 17:21:52
Tag değerleri 50 den büyük.
Tag_1: 57
Tag_1: 88
Tag_2: 56
Control Panel - SMS & E-Mail
Control Panel -  E-Mail Setup
Control Panel -  E-Mail Server Setup
Control Panel -  E-Mail Mesajının ve alıcıların belirlenmesi
Control Panel -  SMS Setup
Control Panel -  SMS Serial Port Setup
Control Panel -  SMS GSM Setup
Control Panel -  Telefon Numarası Listesi

                                                                                                                                                                       SMS & E-Mail
Control Panel -  SMS GSM Setup
Control Panel -  E-Mail Mesajının ve alıcıların belirlenmesi

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA