Control Panel'de yeralan Report Manager, tarih veya diğer kriterlere göre istenen derecede detaylandırılmış veritabanı sorguları oluşturup geçmiş Tag değerlerinden raporlar üretmeyi sağlar. 
Oluşturulan raporlar template olarak kaydedilip istenilen nesne içerisinden çağırılabilir ve Screen'de Datagrid üzerinde liste, Chart üzerinde grafik gösterimde sunulabilir.
Ayrıca raporlar PDF yada Excel dosyası olarak export edilebilir, grafiksel gösterim PDF rapora eklenebilir.
Örnek PDF rapor
Örnek Excel rapor
Örnek Excel rapor
Örnek PDF rapor
1.Adım:

Historical datalar SQL Server da bulunduğu için ilk adımda SQL bağlantısı ve database seçimi gerçekleştirilir.
Server Name kısmında bağlanılacak database adresi database instance name(WINTR) ile berber yazılmalıdır.
Login ve password alanlarınada SQL servera bağlanmak için kullanılacak kullanıcı adı ve şifre(Default: 'sa' ve '12341234') girilmelidir. Test butonu ile bağlantı test edilebilir.

DataBase Listing butonu SQL Serverdaki veritabanlarını listeler.

Rapor oluşturmada kullanılmak istenen veritabanı ise aşağıdaki Select Database seçim kutusundan seçilir.
Toolbardaki yeşil sağ oka basılarak bir sonraki adıma geçilebilir.


2.Adım:

2. adımı Query Builder(sorgu oluşturma) meydana getirir.
Bu aşamada raporun içereceği taglar(sütunlar) ve bu tagların hangi satırdan hangi satıra kadar getirileceği belirlenir.

Sağ taraftaki tag listesinde raporda bulunacak taglar(sütunlar) belirlenir. CTRL tuşuna basılarak birden fazla tag seçilebilir.

Sol taraftaki Starting Row kısmında kayıtların hangi satırdan itibaren, Ending Row kısmında ise hangi satıra kadar getirileceği belirlenir. Her biri için sütün ve karşılaştırma tagı olmak üzere iki seçim yapılır.

Örneğin, aşağıdaki resimde yapılan seçimlere göre DT tagının belirttiği tarihten büyük ve DT2 tagının belirttiği tarihten küçük DateTime değerlerine sahip olan satırların, DateTime, Temperature1, Power1, Temperature2, Power2 tagları(sütunları) getirilecektir.
3.Adım:

Bu adımda sorgu kod seviyesinde değiştirilebilir. Bir önceki adımda tanımlanan sorgu, otomatik olarak SQL Query String kutucuğunda oluşturulmuştur.

SQL Query String kutucuğundaki sorgu kaydedilir ve rapor oluşturulurken bu sorgu kullanılır. Burada SQL programcısı tarafından yazılabilen herhangi bir sorguda kullanılabilir.

Bu adımda bundan sonra yapılacak işlemler sorguyu çalıştırıp testedip sonraki adıma geçmek içindir.Tag değerleri yerine yazılmış sorgu
Execute Query butonuna basıldığında bu sorgu çalıştırılır ve veritabanından çekilen veri Query Result datagridinde gösterilir.

Calculate Query butonu sorgunun içerisinde yer alan tag isimlerinin yerlerine(DT ve DT2) içerdikleri değerleri yazarak SQL Query String With Value kutucuğuna yazar. (Sayfanın sonundaki SQL Sorgularında Tag Kullanmak adlı başlığı inceleyiniz.)Sorgudaki Tag isimlerinin yerine Tag değerlerinin yazılması
4. Adım:

Son adım, raporun runtimeda görüntülenmesi ve export edilmesiyle ilgili ayarları barındıran Report Settings For Runtime Screen ve Export Settings kısımlarından oluşur.

Report Settings For Runtime Screen:

Raporu runtime da export edecek olan screen ve raporun screende görüntülenmesiyle ilgili ayarları barındırır.
Ayrıca Export edilen rapordaki data ve chart, burada seçilen datagrid ve chartın o screendeki görünümünde olur. (Datagrid font-satır arkaplan rengi, Chart renk vb. görünümler.)


Raporun Excel veya PDF olarak export edilebilmesi için screende en az bir datagrid yada chart ile ilişkilendirilmesi gereklidir. Eğer rapor screen'de görüntülenmek istenmiyorsa bu nesneler screen designer da nokta boyutuna küçültülerek gizlenebilir.
Select Screen: Raporu gösterecek ve export edecek screen seçilir.

Show On Datagrid: Eğer rapor Gatagrid nesnesi üzerinde görüntülenmek isteniyorsa işaretlenmelidir.

Select Datagrid On Selected Screen: Raporun görüntüleneceği Datagrid nesnesi seçilir.

Show On Chart: Eğer rapor Chart(Grafik) Nesnesi üzerinde görüntülenmek isteniyorsa işaretlenmelidir.

Select Chart On Selected Screen: Raporun görüntüleneceği Chart nesnesi seçilir.

Select Tag For X Axis Of Selected Chart: Chart'ın X ekseninde gösterilecek olan tag seçilir. (Bu tag'ın veri tipinin Chart Wizard - Axes sayfasından Chart'ın ekseni için belirlenmiş DateTime veya Numeric data tipi ile uyumlu olduğundan emin olunuz.)

Export Settings:

Raporun PDF ve Excel olarak export edilme ayarlarını barındıran iki sekmeden oluşur.

PDF Sekmesi:


Raporun PDF olarak export ayarları
E-Mail listesi Control Panel - SMS & E-Mail sekmesinde oluşturulur.
Raporun Excel olarak export ayarları
Excel Sekmesi:


E-Mail listesi SMS & E-Mail tabında oluşturulur.
Raporun Runtime da Export Edilmesi:
Report Manager Toolstrip:

Rapor konfigurasyonu tamamlandığında Save butonuna basılarak kaydedilmelidir. WinTr template e isim vermenizi isteyecektir. Save As butonuyla daha önceden kaydedilmiş bir template yeni bir isimle kaydedilebilir.

Kayıtlı template'ler en soldaki çoktan seçim kutusundan seçilebilirler.

İkinci çoktan seçim kutusu ise rapor templatelerinin hangi screende hangi object tarafından kullanıldığını belirten cross reference comboboxudur.

Delete butonu seçili template i siler. 
Kaydedilen template screen designer da nesne fonksiyonlarına eklenerek raporun runtimeda oluşturulması sağlanır.
Butonun Function Özelliği
Export to PDF: Rapor PDF olarak export edilmek isteniyorsa işaretlenmelidir.

Storage Folder: PDF raporun hangi klasörde oluşturulacağını belirler.

Show PDF After Creating Report: Rapor oluşturulduktan sonra PDF dosyasının görüntülenmesi isteniyorsa işaretlenmelidir.

Send PDF by E-Mail After Creating Report: Rapor oluşturulduktan sonra email ile gönderilmek isteniyorsa bu seçenek işaretlenmeli ve sağ taraftaki Select E-Mail kısmından alıcılar belirlenmelidir.
Export To Excel: Rapor, Excel dosyası olarak export edilmek isteniyorsa işaretlenmelidir.

Create New: Raporu yeni bir Excel dosyasında oluşturmak için Create New seçilmelidir.

From Template: Raporu varolan bir excel dosyasının içeriğiyle beraber oluşturmak için bu seçenek işaretlenmeli ve source file kısmından kaynak dosya belirlenmelidir.

Show Excel After Creating Report: Rapor oluşturulduktan sonra Excel dosyasının görüntülenmesi isteniyorsa işaretlenmelidir.

Send Excel File by E-Mail After Creating Report: Rapor oluşturulduktan sonra email ile gönderilmek isteniyorsa bu seçenek işaretlenip sağ taraftaki select E-Mail kısmından alıcılar belirlenebilir.
SQL Sorgularında Tag Kullanmak:

Raporda gösterilecek olan taglar(sütunlar) ve hangi satırlardan getirilecekleri, sorgunun içerisine yerleştirilen taglarla dinamik olarak ayarlanabilir.

Sorguda Getirilecek Sütunların Dinamik Olarak Belirlenmesi:

SQL sorgusunda raporda bulunacak tagların(sütunların) isimleri köşeli parantez ve tek tırnak içerisinde yazıldığında bu tagların içerdiği isimdeki sütunların getirilmesi sağlanır.
Satırların Dinamik Olarak Ayarlanması:

Sütun değerlerinin karşılaştırılacağı taglar(DT,DT2) tek tırnak içerisinde yazıldıklarında karşılaştırmanın bu tagların içerisindeki değerlerle yapılması sağlanır.
Fonksiyon penceresinin Create Report kısmında raporun template ismi seçilip listeye ekleme butonuna basılıp değişiklikler OK tuşu ile kaydedildiğinde rapor nesneye atanmış olur.
Report Manager
Raporda yeralacak Tagların belirlenmesi
Otomatik oluşturulmuş sorgu
Tag değerleri yerine yazılmış sorgu
Çalıştırılmış sorgu
Raporun Runtime ve Export ayarları
Raporun Runtime'da gösterim ayarları
Raporun PDF olarak export ayarları
Raporun Excel olarak export ayarları
Report Manager ToolStrip
Butonun Function Özelliği
Rapor Template'ini Function List'e atama
Sorgudaki Tag isimlerinin yerine Tag değerlerinin yazılması

                                                                                                                                                               Report Manager
Raporun Screen'de Datagrid ve Chart üzerinde gösterimi
Raporun Screen'de Datagrid ve Chart üzerinde gösterimi
İçerikleri Sütun ismi olarak kullanılan Taglar
Report Manager ToolStrip
Raporlar, historical dataların sorgulanacağı database dosyasının seçiminden başlayan ve oluşturulan template'in kaydedilmesiyle son bulan 4 adımda oluşturulur. Toolbardaki yeşil ok butonu ile adımlarda ilerlenir.
Adım adım rapor oluşturma şeması
Report Manager
Raporda yeralacak Tagların belirlenmesi
Otomatik oluşturulmuş sorgu
Çalıştırılmış sorgu
Raporun Runtime ve Export ayarları
Raporun Runtime'da gösterim ayarları
Rapor Template'ini Function List'e atama

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA