Recipe View, reçete oluşturmak ve yönetmek için kullanılan nesnedir. Kategori özelliği sayesinde reçeteler farklı guruplara ayrılmış olarak hazırlanabilir.


Recipe View Wizard:

Recipe View'in yapılandırma arayüzü olan Recipe View Wizard'da farklı kategoriler içerisinde taglar oluşturulur. Bu taglar için belirlenen farklı değerler istenildiğinde cihazlara gönderilmek üzere farklı reçete isimleri altında kaydedilir. İstenildiğinde tag değerleri cihazlardan çekilip o anki değerler ile yeni reçete oluşturulması da sağlanabilir.

Recipe View Wizard'a ulaşmak için Recipe View üzerinde sağ tıklanarak açılan menüden Properties - Wizard seçilmelidir.
Recipe View - Wizard özelliği
Recipe View, Wizard içinde ToolStrip ve Datagrid olmak üzere 2 kısımda yapılandırılır.
ToolStrip Yapılandırması:
Wizard'da Toolstrip üzerinde sağ tıklandığında açılan menüde Enable, Visible, Alignment, Tool Strip Properties ve reçetelerin oluşturulduğu Category olmak üzere 5 gurup bulunur.
Enable Gurubu:

ToolStripte bulunan fonksiyonlarının hangi seviyedeki kullanıcıları için aktif olacağını belirler.
Örnek Recipe View Nesnesi
Visible Gurubu:

ToolStrip elemanlarının görünürlüğünü belirler.
Alignment Gurubu:

ToolStrip elemanlarının hangi tarafa yaslanacağını belirler.
ToolStrip Properties Gurubu:

ToolStrip'in Yeri, Görünümü ve Butonların boyutuyla ilgili ayarları barındırır.
ToolStrip'in Yeri:

Üstteki çoktan seçim kutusundan toolstrip in nerede bulunacağı belirlenir.
Back Color:

ToolStrip'in arkaplan rengini belirler.
Button Size:

Butonların boyutu Big veya Small olarak belirlenebilir.
DataGrid Yapılandırması:
Wizard'da Datagrid üzerinde sağ tıklandığında açılan menüde Visible ve Add Tag olmak üzere 2 gurup bulunur.
Visible:

DataGrid de hangi kolonun görünüp görünmeyeceğini belirler.
Add Tag:

Recipe View'e kullanılacak tagları ekler.
Recipe View - Wizard
Recipe View - Wizard - Toolstrip özellikleri
Recipe View - Wizard - Toolstrip - Enable özellikleri
Recipe View - Wizard - Toolstrip - Visible özellikleri
Recipe View - Wizard - Toolstrip Alignment özellikleri
Recipe View - Wizard - Toolstrip - ToolStrip Properties
Recipe View - Wizard - Toolstrip - Yer özelliği
Recipe View - Wizard - Toolstrip - Back Color özelliği
Recipe View - Wizard - Toolstrip - Button Size özelliği
Recipe View - Wizard - Datagrid - Add Tag özelliği
Recipe View - Wizard - Toolstrip özellikleri
Recipe View - Wizard - Toolstrip - Enable özellikleri
Recipe View - Wizard özelliği
Recipe View - Wizard - Toolstrip - Visible özellikleri
Recipe View - Wizard - Toolstrip - ToolStrip Properties
Recipe View - Wizard - Toolstrip - Yer özelliği
Recipe View - Wizard - Toolstrip - Back Color özelliği
Recipe View - Wizard - Toolstrip - Button Size özelliği
Recipe View - Wizard - DataGrid özellikleri
Recipe View - Wizard - DataGrid - Visible - Tag Name özelliği
Recipe View - Wizard - Datagrid - Add Tag özelliği
Category Gurubu:

Kategori ekleme ve silme işlemlerinin yapıldığı kısımdır.
Recipe View - Wizard - Toolstrip - Category gurubu
Add:

Yeni kategori oluşturur.
Recipe View - Wizard - Toolstrip - Category - Add özelliği
Recipe View - Wizard - Toolstrip - Category - Delete özelliği
Delete:

Kategoriyi reçetelerle beraber siler.
Fix Category:

Kategori seçimi yapılan çoktan seçim kutusunu sabitleyerek tek bir kategori üzerinde çalışılmasını sağlar.
Recipe View - Wizard - Toolstrip - Category - Fix Category özelliği
Recipe View - Wizard - Toolstrip - Category gurubu
Recipe View - Wizard - Toolstrip - Category - Add özelliği
Recipe View - Wizard - Toolstrip - Category - Delete özelliği
Recipe View - Wizard - Toolstrip - Category - Fix Category özelliği
Recipe View - Wizard - DataGrid özellikleri
Recipe View - Wizard - DataGrid - Visible - Tag Name özelliği

                                                                                                                                                               Recipe View
Recipe View - Wizard - Toolstrip Alignment özellikleri
Recipe View - Wizard
Reçete belli tag'lara belli değerlerin aktarılması ile yönetilir.
Aşağıda WinTr'de gerçekleştirilebilecek örnek bir reçete bulunmaktadır.
Örnek Recipe View Nesnesi
Aynı SCADA projesinde farklı kategorilerde oluşturulabilecek reçetelerin şeması
Reçetelerin Oluşturulması:

Reçeteler kategoriler içerisinde oluşturulduğundan öncelikle kategori oluşturulmalıdır. Kategori oluşturmak için de Recipe View üzerinde sağ tıklanarak açılan menüden Properties - Recipe Wizard seçilmelidir.
Recipe View - Wizard 'ın açılması
Recipe View - Wizard özelliği
Recipe Wizard üzerindeki toolstripte sağ mouse tuşuna tıklandığında açılan menüde Category - Add seçilerek açılan kutucuğa kategori ismi olarak Ekmek girilip Enter tuşuna basıldığında Ekmek kategorisi oluşturulmuş olacaktır.
Recipe Wizard - Kategori Oluşturma
Ekmek kategorisi toolstrip'in en başındaki comboboxdan seçildikten sonra o kategoriye ait Tagların belirlenmesine başlanabilir.
Recipe Wizard - Kategori Seçimi
Recipe Wizard - Kategori taglarının belirlenmesi
Tag listesi üzerinde sağ mouse tuşuna tıklanarak açılan menüde Add Tag grubundan istenen taglar eklenmelidir.
Ekmek kategorisine ait tagları belirledikten sonra oluşturulacak Buğday Ekmeği reçetesi için reçete değerleri belirlenmelidir. Bu iki şekilde yapılabilir.

1- Reçete değerlerini tek tek Recipe Value sütununa yazarak,

2- Toolstripdeki Load butonuna basıp tagların o anki değerlerini cihazlardan getirerek. 
Recipe Wizard - Kategori taglarının belirlenmesi
Aynı SCADA projesinde farklı kategorilerde oluşturulabilecek reçetelerin şeması
Recipe Wizard - Reçetenin Kaydedilmesi
Recipe Wizar - Reçetenin Kaydedilmesi
Son adımda bu değerlerden reçete oluşturmak için toolstripte Save butonuna basılmalıdır. Açılan Recipe Name kutusunda reçete için Buğday Ekmeği ismi belirlenip Ok butonuna basıldığında Buğday Ekmeği için reçete hazırlanmış olur..

Ekmek kategorisi içinde ayrıca Mısır Ekmeği üretimi için de bir reçete hazırlamak için yeni reçete değerlerinin belirlenmesinin ardından toolstripte Save As (Farklı kaydet) butonuna basılarak yeni değerlerle bir reçetenin daha oluşturulması sağlanır.

Bu şekilde dilediğiniz kadar kategori içerisinde dilediğiniz sayıda reçete oluşturabilirsiniz.

Reçete değerlerinin üretim prosesine gönderilmesi:

Runtime Mod'a geçildiğinde Recipe View nesnesinin Toolstrip'inde Upload butonuna basıldığında seçili reçete değerleri cihazlara gönderilecektir.
Reçetenin prosese gönderilmesi
Recipe View Hangi Amaçla Kullanılır?
Recipe View Nesnesinin Screen'e Eklenmesi ve Özellikleri:
Özellikleri:

Recipe View nesnesinin özellikleri Animation, Enable ve Wizard olmak üzere 3 guruptan oluşur.
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir

Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 ve negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu, Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
Recipe View - Animation gurubu
Recipe View - Animation - Visible özelliği
Recipe View - Animation - Location X özelliği
Recipe View - Animation - Location Y özelliği
Recipe View  - Animation - Height özelliği
Recipe View - Animation - Width özelliği
Recipe View, Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüde yer alır.
Recipe View nesnesi özellikleri
Recipe View nesnesinin Screen'e eklenmesi
Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


Recipe View - Enable özelliği
Recipe View nesnesinin Screen'e eklenmesi
Recipe View nesnesi özellikleri
Recipe View - Animation gurubu
Recipe View - Animation - Visible özelliği
Recipe View - Animation - Location X özelliği
Recipe View - Animation - Location Y özelliği
Recipe View  - Animation - Height özelliği
Recipe View - Animation - Width özelliği
Recipe View - Enable özelliği
Örnek Recipe View Nesnesi
Recipe View nesnesinde bulunan toolstrip'de ilk iki combobox'tan Kategori ve Reçete seçimi yapılır.
Save As Butonu: Reçeteyi yeni isimle kaydeder.
Save As Butonu
Load Butonu: O anki tag değerlerini Recipe Value kolonuna aktarır.
Upload Butonu: Seçili reçeteyi cihaza yazar. Runtime'da aktiftir.
Load Butonu
Save Butonu: Reçeteyi kaydeder.
Upload Butonu
Save Butonu
Delete Butonu
Export to Excel Butonu
Delete Butonu: Reçeteyi siler.
Export to Excel Butonu: Reçeteyi Excel'e export eder.
Load Butonu
Upload Butonu
Save Butonu
Save As Butonu
Delete Butonu
Export to Excel Butonu
Recipe View Nesnesi
Toolstrip'deki diğer elemanlar aşağıda tanıtılmıştır.
Recipe Wizard - Kategori Oluşturma
Ekmek (Kategori)
Tag İsmi
Reçete-1 (Buğday Ekmeği)
Reçete-2 (Mısır Ekmeği)
Fırın Sıcaklık
150
180
Su(Kg.)
50
40
Un(Kg.)
40
100
Pişirme Süresi(dk.)
30
45
Yukarıdaki Ekmek kategorisinde çeşitli ekmeklerin üretimi için oluşturulmuş bir reçete görülmektedir. Bununla beraber aynı SCADA projesi içerisinde ambalaj kategoriside farklı ambalaj üretimleri için hazırlanmış reçeteler de bulunabilir. Bu şekilde tek scada projesi ile bir çok farklı proses için reçete hazırlanabilir.
Recipe Wizard - Kategori Seçimi
Reçetenin prosese gönderilmesi

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA