Screen e eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüdeki .NET Component gurubunda yer alır.
ProgressBar nesnesi
ProgressBar nesnesinin Screen'e eklenmesi
Özellikleri:

Progressbar nesnesinin özellikleri Text, Style, Animation ve Value olmak üzere 4 guruptan oluşur.
ProgressBar nesnesinin özellikleri
Text Gurubu:

Tool Tip özelliğinden oluşur.
ProgressBar - Text gurubu özellikleri
Tool Tip:

Mouse nesnenin üzerinde beklediğinde gösterilecek olan mesaj Tool Tip özelliği ile belirlenir.
Development modda iken Tool Tip olarak nesnenin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtime da ise sadece mesaj görüntülenir.
ProgressBar - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtime'da Tool Tip gösterimi
Style Gurubu:

İlerlemenin gösterim şeklinin belirlendiği 3 seçeneğe sahiptir.
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir.
Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 ve negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu, Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
ProgressBar - Animation gurubu
ProgressBar - Animation - Visible özelliği
ProgressBar - Animation - Location X özelliği
ProgressBar - Animation - Location Y özelliği
ProgressBar - Animation - Height özelliği
ProgressBar  - Animation - Width özelliği
Value:

İlerleme durumunu belirleyecek tag'ın seçildiği bir tag listesi ve maksimum - minimum değerleri belirleyen özellikleri barındırır.

Buradaki listesinden seçilen tagın değeri, value özelliğine bağlanarak ilerlemenin konumunu maksimum-minimum değerlerine göre belirler.

Min. Value:

Minimum sınır değerini belirler.
Max. Value:

Maksimum sınır değerini belirler.
ProgressBar - Style özelliği
ProgressBar - Value gurubu
ProgressBar - Min Value özelliği
ProgressBar - Max Value özelliği
Zaman alan proseslerin ilerleme durumunu görüntülemek için ilerleme çubuğunu kullanabilirsiniz.
ProgressBar nesnesi
ProgressBar nesnesinin Screen'e eklenmesi
ProgressBar nesnesinin özellikleri
ProgressBar - Text gurubu özellikleri
ProgressBar - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtime'da Tool Tip gösterimi
ProgressBar - Style özelliği
ProgressBar - Animation gurubu
ProgressBar - Animation - Visible özelliği
ProgressBar - Animation - Location X özelliği
ProgressBar - Animation - Location Y özelliği
ProgressBar - Animation - Height özelliği
ProgressBar  - Animation - Width özelliği

                                                                                                                                                               Progress Bar
ProgressBar - Max Value özelliği
ProgressBar - Value gurubu
ProgressBar - Min Value özelliği

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA