Control Panel'de bulunan yazdırma sayfasının yapılandırıldığı bölümdür. Çıktı, yazıcıya gönderilebilir yada resim dosyası olarak kaydedilebilir.

Background Image özelliği ile arkaplan için bir form resmi belirlenip tag değerleri uygun yerlere yerleştririlerek form görünümünde çıktı alınabilir.
Sayfanın yapılandırılması, tag-barkod ekleme ve çıkarma işlemleri sağ mouse tuşuyla açılan menuden yapılır.

Eklenen elemanların yerleşimi tamamlanıp save butonuyla template kaydedildiğinde screen designer ve alarm fonksiyonlarından bu template ismi ile çağrılıp çıktının alınması sağlanabilir.
Add Tag:

Tag değerini bulunduracak etiketi(label) ekler. Tag eklendikten sonra mouse ile taşınarak pozisyonu ayarlanabilir.
Eklenen etiketin üzerinde sağ tıklandığında açılan menuden etikette hangi tagın değerinin gösterileceği, font-renk ayarları ve etiketi silme işlemleri yapılabilir.
Control Panel - Etikete Tag Bağlamak
Font: Etiketin yazı tipi belirlenir.

Fore Color: Yazı rengini belirler.

Back Color: Etiketin arkaplan rengini belirler.

Delete: Etiketi siler.
Control Panel - Print Document - Add Barcode
Add Barcode:

Çıktıya barkod ekler. Barkod konfigürasyonu aşağıda Barcode Konfigürasyonu bölümünde anlatılmıştır.
Barcode konfigürasyonu
Barcode üzerinde sağ tıklandığında açılan menude barkodun templateini, barcode'un içereceği sayıyı ve üzerinde yazacak yazıyı belirleyen Template, Value Tag ve Text Tag gurupları ile barkodu silen Delete komutu yeralır.
Template Gurubu:

Barkodun template'i ile ilgili ayarlamaların yapıldığı menüdür.

Barcode - Template Konfigürasyonu
Add, template oluşturmak amacıyla Barcode Wizard'ı açar.

Barcode Wizard
Barcode - Template Seçimi
Üstteki Combobox'tan template seçilir.
Wizard, barkod sembolojisi ve barkodun görünümüyle ilgili yapılandırma ayarlarını barındırır. Barkod oluşturulduktan sonra alttaki Barcode Template Name kısmında barkoda isim verilip Save butonuyla template kaydedilir.
Barcode - Template - Add
Barcode - Template Properties
Properties, seçili template'in konfigurasyonunu değiştirmek için Barcode Wizard'ı açar.
Barcode - Cross Reference
Cross Reference, seçili template'in hangi barcode nesnelerinde kullanıldığını gösterir.
Delete, seçili template'i siler.
Barcode - Template - Delete
Barcode - Value Tag
Value Tag:

Barcoda encode edilecek sayının hangi tag dan alınacağını belirler.
Text Tag:

Barkodda yeralacak yazının hangi tagdan alınacağını belirler.
Barcode Text Tag
Delete:

Barcodu yazdırma sayfasından siler.
Barcode - Delete
Barcode Konfigurasyonu:
Select Object:

Eklenmiş elemanları seçmek için kullanılır.
Control Panel - Print Document - Select Object
Control Panel - Print Document - Background
Background:

Arkaplan resmini belirler. Burada form görünümünde bir resim dosyası seçilerek form biçiminde çıktı alınabilir.
Background Image'a tıklandığında arkaplan resmi seçim penceresi açılır.
Clear, arkaplan resmini kaldırır.
Control Panel - Print Document - Height
Height:

Yazdırma alanının yüksekliğini belirler.
Width:

Yazdırma alanının yüksekliğini belirler.
Control Panel - Print Document - Width
Print To File Folder:

Eğer yazdırma dosyaya yapılacak şekilde ayarlanmışsa, dosyanın hangi klasörde oluşturulacağını belirler.
Print Document - Yazdırılacak Dosya Klasörü Seçimi
Control Panel - Print Document - Print to File Folder
Print to File Folder a tıklandığında klasör seçimi yapılması için pencere açılır.
Clear All:

Sayfadaki tüm elemanları silmek için kullanılır.
Print Document - Clear All
Control Panel - Print Document
Control Panel - Çıktıya Eleman Ekleme
Control Panel - Çıktıya Tag ekleme
Control Panel - Etikete Tag Bağlamak
Control Panel - Print Document - Add Barcode
Control Panel - Print Document - Select Object
Control Panel - Print Document - Background
Control Panel - Print Document - Background Image
Control Panel - Print Document - Height
Control Panel - Print Document - Width
Control Panel - Print Document - Print to File Folder
Print Document - Yazdırılacak Dosya Klasörü Seçimi
Print Document - Clear All
Barcode konfigürasyonu
Barcode - Template Konfigürasyonu
Barcode - Template Seçimi
Barcode - Template - Add
Barcode Wizard
Barcode - Template Properties
Barcode - Cross Reference
Barcode - Template - Delete
Barcode - Value Tag
Barcode Text Tag
Barcode - Delete

                                                                                                                                                                       Print Document
Control Panel - Print Document - Background Image
Control Panel - Çıktıya Eleman Ekleme
Control Panel - Çıktıya Tag ekleme

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA