Screen e eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüdeki .NET Component gurubunda yer alır.
Boş ve resim içeren Picturebox
Picturebox nesnesinin Screen'e eklenmesi
Özellikleri:

Picturebox nesnesinin özellikleri Text, Image, Back Color, Style, Animation, Function ve Enable olmak üzere 7 guruptan oluşur.
Picturebox nesnesinin özellikleri
Text Gurubu:

On Text, Off Text, Font, Text Align, Tool Tip özelliklerinden oluşur.
Picturebox - Text gurubu özellikleri
Image Gurubu:

Picturebox da gösterilecek resmi belirleyen On Image ve Off Image özelliklerinden belirlenir.
Style Gurubu:

Nesnenin sınırlarının biçimi ve resmin yerleşme şeklinin belirlendiği iki çoklu seçim kutusundan oluşur.
Tool Tip:

Mouse nesnenin üzerinde beklediğinde gösterilecek olan mesaj Tool Tip özelliği ile belirlenir.
Development modda iken Tool Tip olarak nesnenin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtime da ise sadece mesaj görüntülenir.
On color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 dan büyük olması durumunda nesnenin arkaplanının rengini ve arkaplan resmini belirler.
Off color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 ve negatif olması durumunda nesnenin arkaplanının alacağı renk, resim ve resmin  yerleşme şekli belirlenir.

Tile seçidiğinde resim arkaplanda boşluk kalmayacak şekilde çoğaltılarak döşenir.
Center seçildiğinde resim arkaplanda ortalanır.
Stretch seçildiğinde reşim, arkaplanda her yöne boşluk kalmayana kadar uzatılır.
Zoom seçildiğinde resmin oranı korunarak arkaplan sınırlarına dayanır.
Back Color Gurubu:

Picturebox un arka plan resmini ve rengini belirler. On Color ve Off Color özelliklerinden oluşur.
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir.
Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 ve negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu, Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
Picturebox - Tool Tip özelliği
Picturebox - Back Color gurubu
Picturebox - Back Color- On Color özelliği
Picturebox - Back Color- Off Color özelliği
Picturebox - Style gurubu
Picturebox - Sınır Biçimi ayarlanması
Picturebox - Animation gurubu
Picturebox - Animation - Visible özelliği
Picturebox - Animation - Location X özelliği
Picturebox - Animation - Location Y özelliği
Picturebox - Animation - Height özelliği
Picturebox - Animation - Width özelliği
Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


Picturebox - Enable özelliği
Resim görüntülemek için kullanılan nesnedir.
Arkaplan resmi Background Image a tıklanarak açılan pencereden seçilebilir.
Renk, kutucuğa tıklandığında açılan renk penceresinden seçilebilir.
Style menüsü altındaki, en üstteki çoklu seçim kutusundan kenarlar Fixed3D, FixedSingle olarak yada None ile kenarsız olarak belirlenebilir.
Alttaki çoklu seçim kutusundan resmin  yerleşme şekli belirlenir.

Normal seçidiğinde resim sol üste dayalı biçimde yerleşir.
StretchImage seçildiğinde resim, her yöne boşluk kalmayana kadar uzatılır.
AutoSize seçildiğinde picturebox nesnesi resmin boyutlarına göre ayarlanır.
CenterImage seçildiğinde resim nesne içinde ortalanır.
Zoom seçildiğinde resmin oranı korunarak nesnenin sınırlarına dayanır.
Picturebox - Normal stil, Buton stili  seçimi
Not: Off Color için seçilen yerleşme şekli On color özelliği için de geçerli olacaktır.
Function Penceresi
Boş ve resim içeren Picturebox
Tag Lstesinden seçilen tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda On Image özelliği ile belirlenen resim,
0 veya negatif olduğunda Off Image özelliği ile belirtilen resim görüntülenir.
Resim seçim penceresi
Resim seçim penceresi
Picturebox - Back Color- On Color özelliği
Picturebox - Back Color- Off Color özelliği
Özel Renk Tanımla'ya tıklanarak özel renkler tanımlanabilir.
Picturebox - Sınır Biçimi ayarlanması
Picturebox - Normal stil, Buton stili  seçimi
Picturebox - Back Color gurubu
Picturebox - Animation gurubu
Picturebox - Animation - Visible özelliği
Picturebox - Animation - Location X özelliği
Picturebox - Animation - Location Y özelliği
Picturebox - Animation - Height özelliği
Picturebox - Animation - Width özelliği
Function:

Picturebox üzerinde mouse butonuna basıldığında ve kaldırıldığında çalışacak fonksiyonlar mouse down ve mouse up özellikleriyle belirlenir.
Function Penceresi
Picturebox - Enable özelliği
Animasyonlu gif resimleride görüntülenebilir.
Picturebox da hareketli resim (GIF) kullanımı
Picturebox - Style gurubu
Picturebox - Function
Clear Image, arkaplan resmini kaldırır.
Renk Seçim Penceresi
Development Mod'da Tool Tip gösterimi
Runtime Mod'da Tool Tip gösterimi

                                                                                                                                                               Picture Box
Picturebox da hareketli resim (GIF) kullanımı
Picturebox - Function
Picturebox Image grubu
Üstüste bulunan animasyonlu GIF ve sabit resimden üsttekinin visible özelliğiyle ilişkilendirilecek buton stilinde bir checkbox ile animasyonun durdurulup başlatılması sağlanabilir. 
Picturebox nesnesinin Screen'e eklenmesi
Picturebox nesnesinin özellikleri
Picturebox - Text gurubu özellikleri
Picturebox - Tool Tip özelliği
Development Mod'da Tool Tip gösterimi
Runtime Mod'da Tool Tip gösterimi
Picturebox Image grubu
Renk Seçim Penceresi

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA