WinTr SCADA, OPC Client modülü ile OPC Server'larla bağlantı kurar. OPC Serverlar yerel(local) veya uzak(remote) olabilirler. Bağlantı kurulan OPC Server'a taglar aracılığı ile okuma ve yazma yapılır.

OPC Client sekmesinin sol tarafı, işlem yapılan bilgisayarda kurulu OPC Serverları barındıran Local Server ve uzaktaki OPC Serverları barındıran Remote Server olmak üzere iki ana kısma ayrılmıştır.
OPC Client
Local OPC Server'lar:

İşlem yapılan bilgisayarda bulunan OPC Serverlar bu başlık altında listelenir. Bağlanmak istenilen Local Server'ın üzerinde sağ tıklandığında Server Menüsü açılır.
Server Menu
KEPware OPC Server arayüzü
Connect:

Connect'e tıklandığında OPC Servera bağlantı kurulur, eğer OPC server grafik arayüze sahipse burada görüntülenecektir.
Aşağıdaki resimde KEPware OPC Server arayüzü görülmektedir.
OPC Server Grubu Oluşturmak
Add Group:

OPC Server'a bağlantı kurulduktan sonra server üzerinde sağ tıklanarak açılan menüde Add Group'a tıklanarak yeni gurup eklenebilir.
Grup Özellikleri
Yeni grup oluşturuluken Grup ismiyle beraber Update Rate ve Deadband ayarları belirlenir.
Bu parametreler girilirken özellikle grup adına dikkat edilmelidir. Girilen gurup adı daha önce WinTr’ye eklenen Tag’ların grup adı ile aynı olursa, Tag’lar aynı gruba eklenmiş olur ve son eklenen Tag’ların Update Rate’i ve Deedband’ı grup için ortak olduğundan dolayı tüm guruba uygulanır.
Bu aşamada eklenen grup henüz WinTr tag algoritmasına eklenmez, geçici olarak oluşturulur.

Yeni oluşturulan gurup
OK butonuna tıklandığında yeni grup oluşturulmuş olur.
Gruba Item eklemek
Add Item:

Grupta yeni Item(öğe) oluşturmak için grup üzerinde sağ tıklayarak Add Item seçilmelidir.
Add Item'e tıklandığında gruba ait tagların seçilmesini sağlayan OPC Navigator penceresi açılır.

OPC Navigator:

OPC Navigator, OPC Server'ın içerisindeki bağlantılarda gezinmeyi sağlayan bir programdır.
Soldaki ağaç görüntüsü bu bağlantılarla otomatik olarak doldurulur. Eğer kullanılan OPC Server'ın browser özelliği yoksa bu menü doldurulamayacaktır. Bu durumda tag bağlantıları manuel olarak yapılmalıdır.
Device üzerine tıklandığında bu device içerisindeki Tag’lar orta alandaki Item Name listesine aktarılır.
OPC Navigator Tag ekleme
Orta listedeki Tagları SCADA'ya eklemek için bu listede istenen taglar seçildikten sonra sağ mouse tuşuna basılarak açılan menüden Add Tag'a tıklanmalıdır.
OPC Navigator SCADA'ya aktarılacak tagların belirlenmesi
Add Tag'a tıklandığında SCADA tarafından okunup yazılacak Taglar belirlenmiş olur.
SCADA'ya aktarılan OPC Tagları
OK butonuna basıldığında bu Tag'lar geçici olarak SCADA içerisinde tanımlanmış olur.
OPC Taglarının WinTr Tag list'e aktarılması
OPC Server taglarının WinTr Tag List'e aktarılması:

Geçici Tagları okuyup yazmak amacıyla WinTr Tag'ı olarak tanımlamak için ilgili satırlar seçilip mouse ile sağ tıklanarak Add Tag in WinTr'ye tıklanmalıdır.
OPC Taglarının WinTr içerisinde tanımlanması
Add Tag in WinTr ye tıklandığında OPC Server Tagları SCADA içerisinde Tag olarak tanımlanmış olur.
WinTr Tag Listteki OPC Tagları
Taglar Connection Manager'de Tag List sekmesinde görülebilir.
Grup özellikleri
Properties:

Grup üzerinde mouseun sağ tuşuyla açılan menüde properties'e tıklanarak Update Rate ve Deadband özelliklerini ayarlanabilir.
OPC Navigator
Remove All Item:

Geçici tag tablosunu temizler.
Geçici Tagları kaldırmak
Activate/Deactivate:

Activate, geçici tag listesindeki item değerlerini OPC Server’dan sorgulamayı başlatır. Geçici Tag listesi Activate edilmiş iken Write Value kolonuna değer yazılıp Enter tuşuna basıldığında değer OPC Server'a yazılır.

Deactivate, Geçici tag listesindeki item değerlerini OPC Server’dan sorgulamayı durdurur.


Grubu kaldırmak
Remove Group:

Grubu kaldırır.
OPC Server Disconnect
Disconnect:

Seçili server bağlantısını keser. Bu işlem oluşturulan geçici OPC Tag tablosunu da silecektir.
Manuel Tag Ekleme:

Browser özelliği bulunmayan bir OPC Server kullanıyorsanız OPC Navigator item listesi oluşturulamayacaktır. Bu durumda WinTr Tag tablosunda tüm değerler manuel olarak girilmelidir.
Not: Opc Tag’larını oluştururken tagların input ve output olmalarına dikkat edilmelidir. Eğer input olan bir Tag’a WinTr içerisinde bilgi yazılmaya çalışılırsa hata mesajı gösterilir ve Tag'a yazılamaz.
OPC Client
Server Menu
KEPware OPC Server arayüzü
OPC Server Grubu Oluşturmak
Grup Özellikleri
Yeni oluşturulan gurup
Grubu kaldırmak
Grup özellikleri
Gruba Item eklemek
OPC Navigator
OPC Navigator Tag ekleme
OPC Navigator SCADA'ya aktarılacak tagların belirlenmesi
SCADA'ya aktarılan OPC Tagları
OPC Taglarının WinTr Tag list'e aktarılması
OPC Taglarının WinTr içerisinde tanımlanması
WinTr Tag Listteki OPC Tagları
Geçici Tagları kaldırmak
OPC Server Activate/Deactivate
OPC Server Disconnect


                                                                                                                                                                       OPC Client
OPC Server Activate/Deactivate

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA