NumericUpDown'un Screen'e Eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüdeki .NET Component gurubunda yer alır.
Numericupdown nesnesi
Numericupdown nesnesinin Screen e eklenmesi
Özellikleri:

Numericupdown nesnesinin özellikleri Text, Fore Color, Back Color, Style, Animation, Value ve Enable olmak üzere 7 guruptan oluşur.
Numericupdown nesnesinin özellikleri
Text Gurubu:

On Text, Off Text, Font, Text Align, Max. Length, Multi Line, Tool Tip özelliklerinden oluşur.
Numericupdown - Text gurubu özellikleri
Font:

Nesnenin yazı tipinin değiştirildiği özelliktir.
Font özelliği ile nesnenin yazısını tipinin yanında kalın - italik - altı çizili veya üstü çizili olması ayarlanabilir.
Numericupdown - Font özelliği
Not: Numericupdown nesnesi fare kullanılarak yeniden boyutlandırılmak istendiğinde sadece yatay olarak uzatılabilir. Yazı boyutu ile büyütülmek istenildiğinde font özelliği kullanılmalıdır.
Font ayarları
Text Align:

Numericupdown içeriğini hizalamak için Text Align özelliği kullanılabilir.
Numericupdown - Text Align (yazı hizalama) özelliği
Fore Color Gurubu:

Nesnenin yazı renginin belirlendiği özelliktir. On Color ve Off Color özelliklerinden oluşur.
On color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 dan büyük olması durumunda yazının alacağı renktir.
Off color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 veya negatif olması durumunda yazının alacağı renktir. Değişkene bağlı olmadan sabit renk gösterilmek isteniyorsa Off Color özelliğinin Tag ı, NotSet olarak seçilmelidir.

Style Gurubu:

Nesnenin sınırlarının biçimi ve yukarı-aşağı oklarının hizalanmasının belirlendiği iki çoklu kesim kutusundan oluşur.
Font ayarları
Tool Tip:

Mouse nesnenin üzerinde beklediğinde gösterilecek olan mesaj Tool Tip özelliği ile belirlenir.
Development modda iken nesnenin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtime da ise sadece mesaj görüntülenir.
On color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 dan büyük olması durumunda nesnenin arkaplanının alacağı renktir.
Off color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 veya negatif olması durumunda nesnenin arkaplanının alacağı renktir.
Back Color Gurubu:

Yazının arka plan rengini belirler. On Color ve Off Color özelliklerinden oluşur.
Sınır Biçimi Seçimi:

3 farklı değeri seçilebilir: Sınırların olmadığı None durumu, FixedSingle ile Fixed3D durumları.
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir.
Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 veya negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
Numericupdown - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtime da Tool Tip gösterimi
Numericupdown - Fore Color grubu
Numericupdown - Fore Color - On Color özelliği
Numericupdown - Fore Color - Off Color özelliği
Numericupdown - Back Color gurubu
Numericupdown - Back Color- On Color özelliği
Numericupdown - Back Color- Off Color özelliği
Numericupdown - Style gurubu
Numericupdown - Animation gurubu
Numericupdown - Animation - Visible özelliği
Numericupdown - Animation - Location X özelliği
Numericupdown - Animation - Location Y özelliği
Numericupdown - Animation - Width özelliği
Value:

Nesnenin değerini göstereceği ve yazacağı Tag ın yanında kaç ondalık basamak gösterileceğini, minimum ve  maksimum sınırları ile artım-azaltım adım sayısının belirlendiği özellikleri barındırır.

Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin maksimum ve minimum sınırları arasında ise nesnede görüntülenir. Eğer nesneye minimum sınırdan düşük değer girilirse mininum değer, maksimum değerden büyük değer girilirse maksimum değer görüntülenir.

Nesnenin içerdiği değer değiştirildiğinde, imleç nesneden çıktığında yada Enter a basıldığında bu değer bağlanan Tag a yazılır.

Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


Numericupdown - Value özelliği
Numericupdown - Enable özelliği
Sayısal veriyle çalışmak için kullanılan nesnedir. Belirli bir aralıkta set değerleri tanımlamak için kullanılabilecek tek nesnedir.
On Color özelliğinin altındaki kutucuğa tıklandığında renk seçim penceresi açılır.

Standart renklerden farklı renk kullanılmak istenirse Özel Renk Tanımla butonuna basılarak özel renk tanımlanabilir.
Renk Seçim Penceresi
Yukarı-aşağı tuşlarına basılarak yada klavyeden yazılarak değer girilebilir.
Yukarı-aşağı tuşlarına basıldığında veya değer yazılıp enter a basıldığında yada imleç nesneden ayrıldığında içerisindeki değer bağlı olduğu taga yazılır.

Bağlı olduğu Tagın değeri değiştiğinde değer sınırları arasındaysa otomatik olarak içerisinde görüntülenecektir.

Numericupdown nesnesinin Screen e eklenmesi
Numericupdown - Text gurubu özellikleri
Numericupdown - Font özelliği
Numericupdown - Text Align (yazı hizalama) özelliği
Numericupdown - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Numericupdown - Fore Color grubu
Numericupdown - Fore Color - On Color özelliği
Numericupdown - Fore Color - Off Color özelliği
Numericupdown - Back Color gurubu
Numericupdown - Back Color- On Color özelliği
Numericupdown - Back Color- Off Color özelliği
Numericupdown - Style gurubu
Runtime da Tool Tip gösterimi
Numericupdown - Sınır Biçimi özelliği
Numericupdown - Sınır Biçimi özelliği
Yukarı-Aşağı Oklarının Hizalanması

Butonlar sağa veya sola hizalanabilir.
Numericupdown - Buton hizalama
Numericupdown nesnesinin özellikleri
Numericupdown - Animation - Location X özelliği
Numericupdown - Animation - Location Y özelliği
Numericupdown - Animation - Width özelliği
Numericupdown - Value özelliği
Decimal Place:

Virgülden sonra kaç basamak gösterileceğinin belirlendiği özelliktir.
Min. Value:

Nesnenin alacağı minimum değerdir.
Inc-Dec Step

Nesnenin artım-azaltım adımlarını belirler.
Max Value:
Nesnenin alacağı maksimum değerdir.
Numericupdown - Decimal Place özelliği
Numericupdown - Min. Value özelliği
Numericupdown - Max. Value özelliği
Numericupdown - Inc-Dec özelliği
Numericupdown - Enable özelliği
Numericupdown - Buton hizalama
Numericupdown - Decimal Place özelliği
Numericupdown - Min. Value özelliği
Numericupdown - Max. Value özelliği
Numericupdown - Inc-Dec özelliği
Renk Seçim Penceresi

                                                                                                                                                       NumericUpDown
Numericupdown - Animation gurubu
Numericupdown - Animation - Visible özelliği
NumericUpDown Nesnesi

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA