Screen e eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüdeki .NET Component gurubunda yer alır.
HScrollBar nesnesi
HScrollBar nesnesinin Screen e eklenmesi
Özellikleri:

Checkbox nesnesinin özellikleri Text, Style, Animation, Value ve Enable olmak üzere 5 guruptan oluşur.
HScrollBar nesnesinin özellikleri
Text Gurubu:

Tool Tip özelliğinden oluşur.
HScrollBar - Text gurubu özellikleri
Tool Tip:

Mouse nesnenin üzerinde beklediğinde gösterilecek olan mesaj Tool Tip özelliği ile belirlenir.
Development modda iken Tool Tip olarak nesnenin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtime da ise sadece mesaj görüntülenir.
HScrollBar - Tool Tip özelliği
Yatay scroll bar(kaydırma çubuğu) olarak kullanılan nesnedir.
HScrollBar nesnesi
HScrollBar nesnesinin Screen e eklenmesi
HScrollBar nesnesinin özellikleri
HScrollBar - Text gurubu özellikleri
HScrollBar - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtimeda Tool Tip gösterimi
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtimeda Tool Tip gösterimi
Style Gurubu:

Kaydırma artım-azaltım yönünü belirler.
HScrollBar - Style özelliği
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir.
Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 ve negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu, Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
HScrollBar - Animation gurubu
HScrollBar - Animation - Visible özelliği
HScrollBar - Animation - Location X özelliği
HScrollBar - Animation - Location Y özelliği
HScrollBar - Animation - Height özelliği
HScrollBar  - Animation - Width özelliği
HScrollBar - Animation gurubu
HScrollBar - Animation - Visible özelliği
HScrollBar - Animation - Location X özelliği
HScrollBar - Animation - Location Y özelliği
HScrollBar - Animation - Height özelliği
HScrollBar  - Animation - Width özelliği
Value:

Kaydırma çubuğunun konumunu belirleyecek olan tag'ın seçildiği bir tag listesi, maksimum - minimum değerleri, butonlara yada boş bölgeye basıldığında meydana gelecek değişim miktarını belirleyen özellikleri barındırır.

Buradaki listesinden seçilen tagın değeri, value özelliğine bağlanarak kaydırma çubuğunun konumunu maksimum-minimum değerlerine göre belirler.

Kaydırma çubuğunun yeri değiştiğinde yeni değer listeden seçilen tag a yazılır.
HScrollBar - Value gurubu
HScrollBar - Min Value özelliği
HScrollBar - Max Value özelliği
HScrollBar - Value - Small Change özelliği
HScrollBar - Value - Large Change özelliği
Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


HScrollBar - Enable özelliği
Min. Value:

Kaydırma çubuğunun minimum sınır değerini belirler.
Small Change

Butonlara basıldığında meydana gelecek değişimi belirler.
Max. Value:

Kaydırma çubuğunun maksimum sınır değerini belirler.
Large  Change:

Kaydırma çubuğunun yanındaki boşluklara basıldığında meydana gelecek değişimi belirler.
HScrollBar - Enable özelliği
HScrollBar - Style özelliği
HScrollBar - Value gurubu
HScrollBar - Min Value özelliği
HScrollBar - Value - Large Change özelliği
HScrollBar - Value - Small Change özelliği
HScrollBar - Max Value özelliği

                                                                                                                                                               Horizontal Scroll Bar

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA