Screen e eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüdeki .NET Component gurubunda yer alır.
HScrollBar nesnesi
HScrollBar nesnesinin Screen e eklenmesi
Özellikleri:

Checkbox nesnesinin özellikleri Text, Style, Animation, Value ve Enable olmak üzere 5 guruptan oluşur.
HScrollBar nesnesinin özellikleri
Text Gurubu:

Tool Tip özelliğinden oluşur.
HScrollBar - Text gurubu özellikleri
Tool Tip:

Mouse nesnenin üzerinde beklediğinde gösterilecek olan mesaj Tool Tip özelliği ile belirlenir.
Development modda iken Tool Tip olarak nesnenin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtime da ise sadece mesaj görüntülenir.
HScrollBar - Tool Tip özelliği
Yatay scroll bar(kaydırma çubuğu) olarak kullanılan nesnedir.
HScrollBar nesnesi
HScrollBar nesnesinin Screen e eklenmesi
HScrollBar nesnesinin özellikleri
HScrollBar - Text gurubu özellikleri
HScrollBar - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtimeda Tool Tip gösterimi
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtimeda Tool Tip gösterimi
Style Gurubu:

Kaydırma artım-azaltım yönünü belirler.
HScrollBar - Style özelliği
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir.
Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 ve negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu, Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
HScrollBar - Animation gurubu
HScrollBar - Animation - Visible özelliği
HScrollBar - Animation - Location X özelliği
HScrollBar - Animation - Location Y özelliği
HScrollBar - Animation - Height özelliği
HScrollBar  - Animation - Width özelliği
HScrollBar - Animation gurubu
HScrollBar - Animation - Visible özelliği
HScrollBar - Animation - Location X özelliği
HScrollBar - Animation - Location Y özelliği
HScrollBar - Animation - Height özelliği
HScrollBar  - Animation - Width özelliği
Value:

Kaydırma çubuğunun konumunu belirleyecek olan tag'ın seçildiği bir tag listesi, maksimum - minimum değerleri, butonlara yada boş bölgeye basıldığında meydana gelecek değişim miktarını belirleyen özellikleri barındırır.

Buradaki listesinden seçilen tagın değeri, value özelliğine bağlanarak kaydırma çubuğunun konumunu maksimum-minimum değerlerine göre belirler.

Kaydırma çubuğunun yeri değiştiğinde yeni değer listeden seçilen tag a yazılır.
HScrollBar - Value gurubu
HScrollBar - Min Value özelliği
HScrollBar - Max Value özelliği
HScrollBar - Value - Small Change özelliği
HScrollBar - Value - Large Change özelliği
Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


HScrollBar - Enable özelliği
Min. Value:

Kaydırma çubuğunun minimum sınır değerini belirler.
Small Change

Butonlara basıldığında meydana gelecek değişimi belirler.
Max. Value:

Kaydırma çubuğunun maksimum sınır değerini belirler.
Large  Change:

Kaydırma çubuğunun yanındaki boşluklara basıldığında meydana gelecek değişimi belirler.
HScrollBar - Enable özelliği
HScrollBar - Style özelliği
HScrollBar - Value gurubu
HScrollBar - Min Value özelliği
HScrollBar - Value - Large Change özelliği
HScrollBar - Value - Small Change özelliği
HScrollBar - Max Value özelliği

                                                                                                                                                               Horizontal Scroll Bar

                                                                                                                                                                               English                Turkish
SCADA SOFTWARE
PLC
SECOND HAND
USED CARS
COLLEGES
Otomasyon        Scada        Plc
Cheap Flights Tickets, Cheap Airline Tickets, Cheap Car Rental, Home Security Systems, Industrial Automation Solutions