Screen e eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüdeki .NET Component gurubunda yer alır.
Groupbox nesnesi(boş)
Groupbox nesnesinin Screen e eklenmesi
Özellikleri:

Groupbox nesnesinin özellikleri Text, Fore Color, Back Color ve Animation olmak üzere 4 guruptan oluşur.
Groupbox nesnesinin özellikleri
Text Gurubu:

On Text, Off Text, Font, Text Align, Tool Tip özelliklerinden oluşur.
On text:

Ait olduğu menü gurubundaki Tag listesinden seçilen Tag ın değerinin 0 dan büyük olması durumunda alacagı sabit yazıdır.

Groupbox - Text gurubu özellikleri
Groupbox - On Text özelliği
Font:

Nesnenin yazı tipinin değiştirildiği özelliktir.
Font özelliği ile nesnenin yazısını tipinin yanında kalın - italik - altı çizili veya üstü çizili olması ayarlanabilir.
Groupbox - Font özelliği
Font settings
Fore Color Gurubu:

Nesnenin yazı renginin belirlendiği özelliktir. On Color ve Off Color özelliklerinden oluşur.
On color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 dan büyük olması durumunda yazının alacağı renktir.
Off color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 ve negatif olması durumunda yazının alacağı renktir. Değişkene bağlı olmadan sabit renk gösterilmek isteniyorsa tag listesinden NotSet seçilmelidir.

Font settings
Tool Tip:

Mouse nesnenin üzerinde beklediğinde gösterilecek olan mesaj Tool Tip özelliği ile belirlenir.
Development modda iken Tool Tip olarak nesnenin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtime da ise sadece mesaj görüntülenir.
On color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 dan büyük olması durumunda nesnenin arkaplanının rengini ve arkaplan resmini belirler.
Off color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 ve negatif olması durumunda nesnenin arkaplanının alacağı renk, resim ve resmin  yerleşme şekli belirlenir.

Tile seçidiğinde resim arkaplanda boşluk kalmayacak şekilde çoğaltılarak döşenir.
Center seçildiğinde resim arkaplanda ortalanır.
Stretch seçildiğinde reşim, arkaplanda her yöne boşluk kalmayana kadar uzatılır.
Zoom seçildiğinde resmin oranı korunarak arkaplan sınırlarına dayanır.
Back Color Gurubu:

Yazının arka plan rengini ve  resmini belirler. On Color ve Off Color özelliklerinden oluşur.
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir.
Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 ve negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu, Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
Groupbox - Tool Tip özelliği
Groupbox - Fore Color grubu
Groupbox - Fore Color - On Color özelliği
Groupbox - Fore Color - Off Color özelliği
Groupbox - Back Color gurubu
Groupbox - Back Color- On Color özelliği
Groupbox - Back Color- Off Color özelliği
Groupbox - Animation gurubu
Groupbox - Animation - Visible özelliği
Groupbox - Animation - Location X özelliği
Groupbox - Animation - Location Y özelliği
Groupbox - Animation - Height özelliği
Groupbox  - Animation - Width özelliği
Komponentleri guruplamak amacıyla kullanılan container nesnesidir. Kendisi de dahil, tüm nesneleri üzerinde barındırabilir.
Renk Seçim Penceresi
Bu menudeki kutucuğa tıklandığında resim seçme penceresi açılır. Özel renk tanımla ya tıklanarak özel renkler tanımlanabilir.
Arkaplan resmi tanımlamak için Background image a tıklanarak resim seçilebilir.
Not: Off Color için seçilen yerleşme şekli On color özelliği için de geçerli olacaktır.
Renk Seçim Penceresi
Arkaplan resmi seçim penceresi
Arkaplan resmi seçim penceresi
Backcolor grubu özellikleriyle nesnenin işlevine uygun renk ve resimler arkaplan olarak belirlenerek sayfaların görselliği artırılabilir.
Arkaplan resmi  kullanılmış Groupbox
Groupbox nesnesi(boş)
Groupbox nesnesinin Screen e eklenmesi
Groupbox nesnesinin özellikleri
Groupbox - Text gurubu özellikleri
Groupbox - Off Text özelliği
Groupbox - On Text özelliği
Off text:

Ait olduğu menü gurubundaki Tag listesinden seçilen Tag ın değerinin 0 veya negatif olması durumunda groupbox başlığının alacagı sabit yazıdır.

Groupbox - Off Text özelliği
Groupbox - Font özelliği
Groupbox - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtime da Tool Tip gösterimi
Runtime da Tool Tip gösterimi
Groupbox - Fore Color grubu
Groupbox - Fore Color - On Color özelliği
Groupbox - Fore Color - Off Color özelliği
Groupbox - Back Color gurubu
Arkaplan resmi  kullanılmış Groupbox
Arkaplan rengi  kullanılmış Groupbox
Arkaplan rengi  kullanılmış Groupbox
Groupbox - Back Color- On Color özelliği
Groupbox - Animation gurubu
Groupbox - Animation - Location X özelliği
Groupbox - Animation - Location Y özelliği
Groupbox - Animation - Height özelliği
Groupbox  - Animation - Width özelliği
Groupbox - Back Color- Off Color özelliği
Groupbox içine komponent eklenmesi:

Groupbox üzerinde sağ tıklandığında açılan menüden Add Component'e tıklanarak eklenebilecek komponentlerin bulunduğu menüye ulaşılır.
Group Box a komponent ekleme
Add Component menüsü
Add Component menüsü
Bu menüden groupbox a komponent eklenebilir.
Groupbox nesnesi(komponentlerle)
Groupbox nesnesi(komponentlerle)
Clear Image, arkaplan resmini kaldırır.
Group Box a komponent ekleme

                                                                                                                                                                       Group Box
Groupbox - Animation - Visible özelliği

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA