Screen ve nesne olayları için tanımlanan fonksiyonlar Function Wizard penceresinde yapılandırılır.
Aşağıdaki durumlar için fonksiyonlar tanımlanabilir:


Fonksiyon Wizard, farklı işlemleri gerçekleştiren hazır komutlar içermektedir.
Bu komutlar, Constant to Tag, Tag to Tag, Action Script, SMS or E-Mail, Print Document, Create Report ve Open Screen komutlarıdır.
Comboboxlarda bu komutlarla ilgili seçimler yapılıp üzerinde sağ ok bulunan butona tıklandığında komutlar fonksiyon listesine eklenir. Fonksiyon tetiklendiğinde bu listedeki komutlar ard arda çalıştırılır.
Fonksiyon Penceresi
Constant to Tag:

Tag'a sabit bir değer atayan komuttur. Source kutucuğuna girilen deger Target combobox'unda belirlenen Tag'a atanır.


Tag to Tag:

Tag dan tag a değer atar. Source combobox'unda belirlenen Tag'ın içerdiği değeri Target combobox'unda belirlenen Tag'a atar.


Action Script:

Kaydedilmiş script i çalıştırır.


SMS or E-Mail:

Tag değerlerini SMS veya E-Mail ile gönderir. Tag'lar Select Tag combobox'undan seçilip Add Tag List butonu ile tag listesine eklenmeli,  ardından SMS ve E-Mail comboboxlarından alıcılar seçilip fonksiyon listesine eklenmelidir.


Print Document:

Control Panel'de kaydedilmiş olan Print Template, bu combobox'dan seçilip fonksiyon listesine eklenerek yazdırılabilir.


Create Report:

Control Panel'in Report Manager kısmında oluşturulmuş olan Rapor, bu combobox'dan seçilip fonksiyon listesine eklenerek export edilebilir.


Open Screen:

Combobox'ta seçilen screen'i açar. Open screen komutunu fonksiyon listesine ekleyen yeşil ok tuşuna basıldığında screen'in yeni bir pencerede mi yoksa fonksiyonun çalıştırıldığı pencere yerine mi açılacağının belirlendiği bir diyalog kutusu görüntülenir.


Quick Function
Buradaki kaydetme butonuna basıldığında Function List'te bulunan komutlar, Quick Function Name alanındaki isimle kaydedilir.

Kaydedilen liste ismi buradaki comboboxdan seçildiğinde komutlar fonksiyon listesine eklenecektir.

Delete butonu seçili komut listesini siler.


Function Wizard'da yapılan değişikliklerin kaydedilerek kapatılması için OK butonuna basılmalıdır.
Cancel butonu ise değişiklikleri kaydetmeden Function Wizard penceresini kapatır.
Fonksiyon Penceresi
Quick Function
Kaydetme Butonu
Silme Butonu

                                                                                                                                                                       Function
Quick Function:

Fonksiyon listesine eklenen komutlar kaydedilerek istendiğinde kolaylıkla listeye eklenmeleri sağlanabilir.
Screen'in açılma biçiminin belirlenmesi
Kaydetme Butonu
Silme Butonu
Screen'in açılma biçiminin belirlenmesi

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA