Date Time Picker - Text gurubu özellikleri
Date Time Picker - Font özelliği
Font ayarları
Style Gurubu:

Tarih ve zamanın gösterim biçiminin Long, Short veya Time olarak belirlendiği 3 seçenekli bir çoklu seçim kutusundan oluşur.

Long: Tarih, ay ve gün ismi ile beraber gösterilir. Sadece tarih seçimi yapılabilir.
Short: Tarih, ay ve gün isimleri olmadan kısa formatta gösterilir. Sadece tarih seçimi yapılabilir.
Time: Tarih ile beraber saat, dakika ve saniye olarak zaman seçimi yapmak için kullanılır. Zaman nesnenin içine yazılarak, tarih, mouse ile belirlenir.

Font ayarları
Tool Tip:

Mouse nesnenin üzerinde beklediğinde gösterilecek olan mesaj Tool Tip özelliği ile belirlenir.
Development modda iken nesnenin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtime da ise sadece mesaj görüntülenir.
Date Time Picker - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtimeda Tool Tip gösterimi
Date Time Picker - Style gurubu
Date Time Picker
Date Time Picker
Date Time Picker nesnesinin screen'e eklenmesi
Date Time Picker object properties
Text Group:

Text group made up from Font and Tool Tip properties.
Date Time Picker object properties
Date Time Picker - Text gurubu özellikleri
Date Time Picker - Font özelliği
Screen e eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüdeki .NET Component gurubunda yer alır.
Date Time Picker nesnesinin screen'e eklenmesi
Özellikleri:

Checkbox nesnesinin özellikleri Text, Style, Animation, Value, Function ve Enable olmak üzere 6 guruptan oluşur.
Tarih ve zaman seçip görüntülemek için kullanılan nesnedir.
Font:

Nesnenin yazı tipinin değiştirildiği özelliktir.
Font özelliği ile nesnenin yazısını tipinin yanında kalın - italik - altı çizili veya üstü çizili olması ayarlanabilir.
Date Time Picker - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtimeda Tool Tip gösterimi
Date Time Picker - Style gurubu
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir.
Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 veya negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
Date Time Picker - Animation gurubu
Date Time Picker - Animation - Visible özelliği
Date Time Picker - Animation - Location X özelliği
Date Time Picker - Animation - Location Y özelliği
Date Time Picker - Animation - Width özelliği
Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


Date Time Picker - Value özelliği
Date Time Picker - Enable özelliği
Date Time Picker - Animation - Visible özelliği
Date Time Picker - Animation - Location X özelliği
Date Time Picker - Animation - Location Y özelliği
Date Time Picker - Animation gurubu
Date Time Picker - Animation - Width özelliği
Date Time Picker - Value özelliği
Tarih ve anlık zamanı beraber görüntülemek için biri time stiline ayarlanmış aynı tag a bağlı iki Date Time Picker nesnesi kullanılabilir.
Value:

Nesnenin değerini göstereceği ve yazacağı Tag belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri değiştiğinde nesnede görüntülenir ve nesnenin içerdiği değer değiştirildiğinde bu Tag a yazılır.

Tag a yazmak için imleç nesneden çıkmalı yada Enter a basılmalıdır.
Function:

Seçili tarih kullanıcı tarafından değiştirildiğinde çalışacak olan fonksiyonun belirlendiği selected index changed özelliğini barındırır.
Bu özelliğe tıklandığında function penceresi açılır.
Radio Button - Function özelliği
Function Penceresi

                                                                                                                                                       DateTimePicker
Radio Button - Function özelliği
Function Penceresi
Date Time Picker - Enable özelliği

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA