Kendi başına güşey bar grafik olarak kullanılabileceği gibi Symbol Factory nesneleriyle beraber seviye bildirim aracı olarak kullanılabilen nesnedir.
Özellikleri:

Cutaway nesnesinin özellikleri Text, Animation, Value, Function, Enable ve Wizard olmak üzere 6 guruptan oluşur.
Text Gurubu:

Tool Tip özelliğinden oluşur.
Tool Tip:

Mouse nesnenin üzerinde beklediğinde gösterilecek olan mesaj Tool Tip özelliği ile belirlenir.
Development modda iken nesnenin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtimeda ise sadece mesaj görüntülenir.
Cutaway - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtimeda Tool Tip gösterimi
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir

Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 ve negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu, Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
Cutaway - Animation gurubu
Cutaway - Animation - Visible özelliği
Cutaway - Animation - Location X özelliği
Cutaway - Animation - Location Y özelliği
Cutaway - Animation - Height özelliği
Cutaway - Animation - Width özelliği
Value:

Sınır ve anlık değerleri belirten taglar ile Wizard özelliğinde bahsedilen animasyon moduna ait tagların belirlendiği özelliktir.

Function:

Nesne üzerinde mouse butonuna basıldığında ve kaldırıldığında çalışacak olan fonksiyonlar mouse down ve mouse up özellikleriyle belirlenir.
Bu özelliklere tıklandığında ilgili olay meydana geldiğinde çalışacak fonksiyonların belirlendiği function penceresi açılır.
Function Penceresi
Cutaway - Function özelliği
Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


Wizard:

Cutaway'in yapılandırma arayüzüdür.
Cutaway - Enable özelliği
Cutaway - Wizard özelliği
Screen e eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüde yer alır.
Cutaway nesnesi özellikleri
Style Sekmesi:

Sembolün görünümüyle ilgili ayarların yapıldığı sekmedir.

Levels bölümünde seviye ayarı yapılabilir.
Animations Sekmesi:

Animasyonların oluşturulduğu sekmedir. Animation mode seçeneğinden belirlenen 3 şekilde animasyon oluşturulabilir: AnalogColorFill, DiscreteColorFill, AnalogIntegerColorFill.

AnalogColorFill ve AnalogIntegerColorFill: Band Count seçeneğinde bant sayısı belirlenir. Bu bantlar belirli değerler arasında sembolün alacağı görünümü yada animasyonu belirler. Değerler yukarıya doğru artacak şekilde girilmelidir.
DiscreteColorFill:  Sembole bağlanan taglardan birinin true olması durumunda sembolün alacağı görünüm burada tanımlanan DiscreteValue'larla belirlenebilir.
Band Count seçeneği bant sayısını belirler.
Eğer birden fazla DiscreteValue true ise öncelik 1 den başlayarak aşağı doğru ilerler.
Cutaway nesnesinin Tank üzerinde gösterimi
Discrete Value:

Wizard özelliğinde bahsedilen Discrete Value lara bağlanacak olan tagların belirlendiği özelliktir.
Max Level:

Nesnenin maksimum seviyesini belirleyecek olan tagın bağlanacağı özelliktir.

Level:

Nesnenin seviyesini belirleyecek olan tagın bağlanacağı özelliktir.

Min Level:

Nesnenin minimum seviyesini belirleyecek olan tagın bağlanacağı özelliktir.

Style ve Animation sekmelerinden oluşur. Bu sekmelerde sağ alttan Cutaway'in kendi help sayfalarına ulaşılabilir.
Cutaway nesnesinin Screen e eklenmesi
Cutaway - Value gurubu
Cutaway - Value - Discrete Value özelliği
Cutaway - Max Level özelliği
Cutaway - Level özelliği
Cutaway - Min Level özelliği
Cutaway nesnesi ve Tank üzerinde gösterimi
Cutaway nesnesi
Cutaway - Help sayfaları
Cutaway Wizard - Style
Cutaway Wizard - Animation - AnalogColorFill
Cutaway Wizard - Animation - DiscreteColorFill

                                                                                                                                                               Cutaway

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA