Combobox'un Screen'e Eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüdeki .NET Component gurubunda yer alır.
Combobox nesnesi
Combobox nesnesinin Screen e eklenmesi
Barındırdığı elemanlara 0 dan başlayan index numaralarıyla anılır. Seçili eleman değiştirildiğinde elemanın index numarasını nesnenin bağlandığı tag a yazar.

Bağlı olduğu tag ın değeri değiştiğinde, tag ın değerinin belirttiği index numarasındaki eleman seçilir. Tag, eleman sayısından büyük değer aldığında en büyük index numaralı eleman, 0 dan küçük değer aldığında ise 0 index numaralı eleman seçilir.
Özellikleri:

Combobox nesnesinin özellikleri Text, Item, Fore Color, Back Color, Style, Animation, Value,Function ve Enable olmak üzere 9 guruptan oluşur.
Combobox nesnesinin özellikleri
Text Gurubu:

Font, Tool Tip özelliklerinden oluşur.
Combobox - Text gurubu özellikleri
Font:

Nesnenin yazı tipinin değiştirildiği özelliktir.
Font özelliği ile nesnenin yazısını tipinin yanında kalın - italik - altı çizili veya üstü çizili olması ayarlanabilir.
Combobox - Font özelliği
Font ayarları
Fore Color Gurubu:

Nesnenin yazı renginin belirlendiği özelliktir. On Color ve Off Color özelliklerinden oluşur.
On color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 dan büyük olması durumunda yazının alacağı renktir.
Off color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 veya negatif olması durumunda yazının alacağı renktir. Değişkene bağlı olmadan sabit renk gösterilmek isteniyorsa Off Color özelliğinin Tag ı, NotSet olarak seçilmelidir.

Style Gurubu:

Combobox un ve sınırlarının biçimi ile, barındırdığı yazının kullanıcı tarafından değiştirilip - değiştirilemeyeceğinin belirlendiği 2 combobox dan oluşan menüdür.
Font ayarları
Tool Tip:

Mouse nesnenin üzerinde beklediğinde gösterilecek olan mesaj Tool Tip özelliği ile belirlenir.
Development modda iken nesnenin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtime da ise sadece mesaj görüntülenir.
On color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 dan büyük olması durumunda nesnenin arkaplanının alacağı renktir.
Off color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 veya negatif olması durumunda nesnenin arkaplanının alacağı renktir.
Back Color Gurubu:

Yazının arka plan rengini belirler. On Color ve Off Color özelliklerinden oluşur.
Sınır Biçimi Seçimi:

4 farklı seçenekten biri seçilebilir: Flat, Popup, Standart ve System.
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir.
Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 veya negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
Combobox - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtimeda Tool Tip gösterimi
Combobox - Fore Color grubu
Combobox - Fore Color - On Color özelliği
Combobox - Fore Color - Off Color özelliği
Combobox - Back Color gurubu
Combobox - Back Color- On Color özelliği
Combobox - Back Color- Off Color özelliği
Combobox - Style gurubu
Combobox - Sınır Biçimi özelliği
Combobox - Animation gurubu
Combobox - Animation - Visible özelliği
Combobox - Animation - Location X özelliği
Combobox - Animation - Location Y özelliği
Combobox - Animation - Height özelliği
Combobox - Animation - Width özelliği
Value:

Seçili eleman değiştirildiğinde elemanın index numarasını nesnenin Value özelliğinde bağlandığı tag a yazılır.

Bağlı olduğu tag ın değeri değiştiğinde, tag ın değerinin belirttiği index numarasındaki eleman seçili hale gelir. Tag, eleman sayısından büyük değer aldığında en büyük index numaralı eleman, 0 dan küçük değer aldığında ise 0 index numaralı eleman seçilir.

Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


Combobox - Value özelliği
Combobox - Enable özelliği
Çok sayıda eleman arasından seçim yapmak için kullanılan nesnedir.
On Color özelliğinin altındaki kutucuğa tıklandığında renk seçim penceresi açılır.

Standart renklerden farklı renk kullanılmak istenirse Özel Renk Tanımla butonuna basılarak özel renk tanımlanabilir.
Renk Seçim Penceresi
Combobox elemanları
Combobox nesnesinin Screen'e eklenmesi
Combobox nesnesinin özellikleri
Combobox - Text gurubu özellikleri
Combobox - Font özelliği
Not: Combobox, boyutlandırma kutucuklarından tutularak büyütülmek istendiğinde sadece yatay eksende uzatılabilir. İçerisindeki  yazı ile beraber büyütülmek istendiğinde Font özelliği kullanılmalıdır.
Combobox - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtimeda Tool Tip gösterimi
Combobox - Style gurubu
Combobox - Sınır Biçimi özelliği
Combobox - Style Seçimi
Combobox - Fore Color grubu
Combobox - Fore Color - On Color özelliği
Combobox - Fore Color - Off Color özelliği
Combobox - Back Color gurubu
Combobox - Back Color- On Color özelliği
Combobox - Back Color- Off Color özelliği
Combobox - Animation gurubu
Combobox - Animation - Visible özelliği
Combobox - Animation - Location X özelliği
Combobox - Animation - Location Y özelliği
Combobox - Animation - Height özelliği
Combobox - Animation - Width özelliği
Combobox biçimi, ve barındırdığı yazının kullanıcı tarafından değiştirilip - değiştirilemeyeceğinin belirlenmesi:
Simple: Liste görünümünde kullanılmak istendiğinde Simple seçilebilir.


Combobox - Simple Style
Simple, DropDown ve DropDownList olmak üzere 3  seçeneğe sahiptir.
DropDown:Comboboxda seçili durumdaki yazıda değişikilik yapılabilir.

DropDownList: Dropdown seçeneğinde comboboxda seçili durumdaki yazıda değişiklik yapılamaz.
Combobox - Value özelliği
Function Penceresi
Function:

Combobox da seçili eleman değiştiğinde çalışacak olan fonksiyonlar Selected Index Changed özelliğiyle belirlenir.
Bu özelliğe tıklandığında ilgili olay meydana geldiğinde çalışacak fonksiyonların belirlendiği function penceresi açılır.
Checkbox - Function özelliği
Function Penceresi
Checkbox - Function özelliği
Combobox - Item - Add New Item özelliği
Combobox - Item - Clear All Items özelliği
Combobox - Item - Delete Selected Item özelliği
Item Gurubu:

Add New Item, Delete Selected Item ve Clear All Items özelliklerinden oluşur.
Add New Item:

Combobox a yeni eleman ekleyen özelliktir.
Delete Selected Items:

Combobox daki seçili elemanı kaldıran özelliktir.
Clear All Items:

Combobox daki tüm elemanları kaldıran özelliktir.
Combobox - Item - Clear All Items özelliği
Combobox - Item - Delete Selected Item özelliği
Combobox - Item - Add New Item özelliği
Combobox - Item gurubu
Combobox elemanları
Renk Seçim Penceresi
Combobox - Style Seçimi
Combobox - Simple Style

                                                                                                                                                               ComboBox
Combobox - Enable özelliği
Combobox - Item gurubu
Combobox nesnesi

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA