CheckBox'un Screen'e Eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüdeki .NET Component gurubunda yer alır.
Checkbox nesnesi - Normal stil
Checkbox nesnesinin Screen'e eklenmesi
Özellikleri:

Checkbox nesnesinin özellikleri Text, Fore Color, Back Color, Style, Animation, Value, Function ve Enable olmak üzere  8 guruptan oluşur.
Checkbox nesnesinin özellikleri
Text Gurubu:

On Text, Off Text, Font, Text Align, Tool Tip özelliklerinden oluşur.
On text:

Ait olduğu menü gurubundaki Tag listesinden seçilen Tag ın değerinin 0 dan büyük olması durumunda alacagı sabit yazıdır.

Checkbox - Text gurubu özellikleri
Off text:

Ait olduğu menu gurubundaki listeden seçilen Tag ın 0 ve negatif olması durumunda alacagı sabit yazıdır. Değişkene bağlı olmadan sabit yazı gösterilmek isteniyorsa bu yazı Off Text e girilmeli ve Tag, listeden NotSet olarak seçilmelidir.

Checkbox - On Text özelliği
Checkbox - Off Text özelliği
Font:

Nesnenin yazı tipinin değiştirildiği özelliktir.
Font özelliği ile nesnenin yazısını tipinin yanında kalın - italik - altı çizili veya üstü çizili olması ayarlanabilir.
Textbox - Font özelliği
Font ayarları
Text Align:

Checkbox yazısını hizalamak için Text Align özelliği kullanılır.
Checkbox - Text Align (yazı hizalama) özelliği
Fore Color Gurubu:

Nesnenin yazı renginin belirlendiği özelliktir. On Color ve Off Color özelliklerinden oluşur.
On color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 dan büyük olması durumunda yazının alacağı renktir.
Off color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 ve negatif olması durumunda yazının alacağı renktir. Değişkene bağlı olmadan sabit renk gösterilmek isteniyorsa tag listesinden NotSet seçilmelidir.

Style Gurubu:

Nesnenin sınırlarının biçimi, normal stilde mi buton stilinde mi kullanılacağı ve kutucuğun hizalanmasının belirlendiği  3 çoklu seçim kutusundan oluşur.
Font ayarları
Tool Tip:

Mouse nesnenin üzerinde beklediğinde gösterilecek olan mesaj Tool Tip özelliği ile belirlenir.
Development modda iken Tool Tip olarak nesnenin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtime da ise sadece mesaj görüntülenir.
On color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 dan büyük olması durumunda nesnenin arkaplanının rengini ve resmini belirler.
Off color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 ve negatif olması durumunda nesnenin arkaplanının alacağı renk, resim ve resmin  yerleşme şekli belirlenir.

Tile seçidiğinde resim arkaplanda boşluk kalmayacak şekilde çoğaltılarak döşenir.
Center seçildiğinde resim arkaplanda ortalanır.
Stretch seçildiğinde reşim, arkaplanda her yöne boşluk kalmayana kadar uzatılır.
Zoom seçildiğinde resmin oranı korunarak arkaplan sınırlarına dayanır.
Back Color Gurubu:

Yazının arka plan rengini ve resmini belirler. On Color ve Off Color özelliklerinden oluşur.
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir

Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 ve negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu, Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
Checkbox - Tool Tip özelliği
Checkbox - Fore Color grubu
Checkbox - Fore Color - On Color özelliği
Checkbox - Fore Color - Off Color özelliği
Textbox - Back Color gurubu
CheckBox - Back Color- On Color özelliği
Checkbox - Back Color- Off Color özelliği
Checkbox - Style gurubu
Checkbox - Sınır Biçimi ayarlanması
Checkbox - Animation gurubu
Checkbox - Animation - Visible özelliği
Checkbox - Animation - Location X özelliği
Checkbox - Animation - Location Y özelliği
Checkbox - Animation - Height özelliği
Checkbox - Animation - Width özelliği
Value:

Checkbox ın bağlanacağı Tag, Value özelliğinden seçilir. Checkbox, işaretli duruma geçtiğinde bağlı olduğu tag a 1, işaretsiz  duruma geçtiğinde 0 yazılır.
Checkbox, bağlı olduğu tag ın değeri 0 dan büyük hale geldiğinde işaretli, 0 veya negatif hale geldiğinde işaretsiz hale gelir.
Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


Checkbox - Value özelliği
Checkbox - Enable özelliği
Checkbox nesnesi - Normal stil
Checkbox nesnesi - Buton stil
Checkbox nesnesi - Buton stil
Checkbox nesnesinin Screen e eklenmesi
Checkbox nesnesinin özellikleri
Checkbox - Text gurubu özellikleri
İşaret durumu değiştirilerek, bağlı olduğu tag ın değerinin işaretli durum için 1, işaretsiz durum için 0 olmasını sağlar. Bu nesne üzerinden tag dumunu değiştirilmese bile tag durumunu izlemek için kullanılabilir.


İşaret kutucuğu olarak kullanılan bir nesnedir. Buton olarakta kullanılabilir. Buton olarak kullanıldığında standart butonda bulunmayan value özelliğine sahip buton elde edilir. Tek buton ile hem açma hemde kapama yapılması gereken durumlarda kullanılabilir.
Checkbox - On Text özelliği
Checkbox - Off Text özelliği
Textbox - Font özelliği
Checkbox - Text Align (yazı hizalama) özelliği
Checkbox - Tool Tip özelliği
Checkbox - Fore Color - On Color özelliği
Checkbox - Fore Color grubu
Checkbox - Fore Color - Off Color özelliği
CheckBox - Back Color- On Color özelliği
Checkbox - Back Color- Off Color özelliği
Textbox - Back Color gurubu
Renk Seçim Penceresi
Bu menudeki kutucuğa tıklandığında renk seçme penceresi açılır. Özel renk tanımla ya tıklanarak özel renkler tanımlanabilir.
Background Image a tıklanarak arkaplan resmi seçilebilir.
Checkbox - Style gurubu
Checkbox - Sınır Biçimi ayarlanması
Style menüsü altındaki menude, en üstteki çoklu seçim kutusundan Flat, Popup, Standart ve System olmak üzere 4 ayrı sınır tipinden biri seçilebilir.
Checkbox - kutucuk hizalama
Checkbox - Normal stil, Buton stili  seçimi
Ortadaki çoklu seçim kutusundan checkbox ın normal stilde mi, buton stilinde mi kullanılacağı belirlenir.
En alttaki çoklu seçim kutusundan kutucuğun hizalanması şeçilir.
Not: Style menusu altındaki hizalama sadece kutucuğu hizalar, yazınında hizalanması için, Checkbox ın properties lerinde, Text gurubu altındaki Text Align özelliği kullanılmalıdır.
Checkbox - Normal stil, Buton stili  seçimi
Checkbox - kutucuk hizalama
Not: Off Color için seçilen yerleşme şekli On color özelliği için de geçerli olacaktır.
Checkbox - Animation - Visible özelliği
Checkbox - Animation - Location X özelliği
Checkbox - Animation - Location Y özelliği
Checkbox - Animation - Width özelliği
Checkbox - Value özelliği
Renk Seçim Penceresi
Arkaplan resmi seçim penceresi
Arkaplan resmi seçim penceresi
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtime da Tool Tip gösterimi
Arkaplan resmi ve rengi kullanılmış checkbox
Backcolor grubu özellikleriyle nesnenin işlevine uygun renk ve resimler arkaplan olarak belirlenerek sayfaların görselliği artırılabilir.
Arkaplan resmi ve rengi kullanılmış checkbox
Arkaplan resmi ve rengi kullanılmış checkbox
Function Penceresi
Function:

Nesne üzerinde mouse butonuna basıldığında ve kaldırıldığında çalışacak olan fonksiyonlar mouse down ve mouse up özellikleriyle belirlenir.
Bu özelliklere tıklandığında ilgili olay meydana geldiğinde çalışacak fonksiyonların belirlendiği function penceresi açılır.
Checkbox - Function özelliği
Function Penceresi
Checkbox - Animation - Height özelliği
Clear Image, arkaplan resmini kaldırır.
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtime da Tool Tip gösterimi

                                                                                                                                                               Checkbox
Checkbox - Enable özelliği
Checkbox - Function özelliği
Checkbox - Animation gurubu

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA