Buton'un Screen'e Eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüdeki .NET Component gurubunda yer alır.
Buton nesnesi
Butonun screen'e eklenmesi
Özellikleri:

Buton nesnesinin özellikleri Text, Fore Color, Back Color, Style, Animation, Function ve Enable olmak üzere 7 guruptan oluşur.
Buton nesnesinin özellikleri
Text Gurubu:

On Text, Off Text, Font, Text Align, Tool Tip özelliklerinden oluşur.
On text:

Ait olduğu menü gurubundaki Tag listesinden seçilen Tag ın değerinin 0 dan büyük olması durumunda alacagı sabit yazıdır.

Buton - Text gurubu özellikleri
Off text:

Ait olduğu menu gurubundaki listeden seçilen Tag ın 0 veya negatif olması durumunda alacagı sabit yazıdır. Değişkene bağlı olmadan sabit yazı gösterilmek isteniyorsa bu yazı Off Text e girilmeli ve Tag, listeden NotSet olarak seçilmelidir.

Buton - On Text özelliği
Buton - Off Text özelliği
Font:

Nesnenin yazı tipinin değiştirildiği özelliktir.
Font özelliği ile nesnenin yazısını tipinin yanında kalın - italik - altı çizili veya üstü çizili olması ayarlanabilir.
Buton - Font özelliği
Font ayarları
Text Align:

Buton içindeki yazıyı hizalamak için Text Align özelliği kullanılabilir.
Button - Text Align (yazı hizalama) özelliği
Fore Color Gurubu:

Nesnenin yazı renginin belirlendiği özelliktir. On Color ve Off Color özelliklerinden oluşur.
On color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 dan büyük olması durumunda yazının alacağı renktir.
Off color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 veya negatif olması durumunda yazının alacağı renktir. Değişkene bağlı olmadan sabit renk gösterilmek isteniyorsa Off Color özelliğinin Tag ı, NotSet olarak seçilmelidir.

Style Gurubu:

Nesnenin sınırlarının biçiminin belirlendiği bir çoklu seçim kutusundan oluşur.
Font ayarları
Tool Tip:

Mouse nesnenin üzerinde beklediğinde gösterilecek olan mesaj Tool Tip özelliği ile belirlenir.
Development modda iken nesnenin ismi ve mesaj görüntülenir.
Runtime da ise sadece mesaj görüntülenir.
On color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 dan büyük olması durumunda arkaplanın alacağı renk ve resim belirlenir.
Back Color Gurubu:

Yazının arka plan rengini ve resmini belirler. On Color ve Off Color özelliklerinden oluşur.
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir.
Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 veya negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
Buton - Tool Tip özelliği
Development Modda Tool Tip gösterimi
Runtime da Tool Tip gösterimi
Buton - Fore Color grubu
Buton - Fore Color - On Color özelliği
Buton - Fore Color - Off Color özelliği
Buton - Back Color gurubu
Buton - Back Color- On Color özelliği
Buton - Back Color- Off Color özelliği
Buton - Style gurubu
Buton  - Animation gurubu
Buton  - Animation - Visible özelliği
Buton - Animation - Location X özelliği
Buton - Animation - Location Y özelliği
Buton - Animation - Height özelliği
Buton - Animation - Width özelliği
Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


Buton - Enable özelliği
On Color özelliğinin altındaki kutucuğa tıklandığında renk seçim penceresi açılır.

Standart renklerden farklı renk kullanılmak istenirse Özel Renk Tanımla butonuna basılarak özel renk tanımlanabilir.
Renk Seçim Penceresi
Buton nesnesi
Buton - Text gurubu özellikleri
Buton nesnesinin özellikleri
Buton - Font özelliği
Button - Text Align (yazı hizalama) özelliği
Buton - Fore Color grubu
Buton - Fore Color - On Color özelliği
Buton - Fore Color - Off Color özelliği
Buton - Back Color- On Color özelliği
Buton - Back Color- Off Color özelliği
Buton - Style gurubu
Buton  - Animation gurubu
Buton  - Animation - Visible özelliği
Buton - Animation - Location X özelliği
Buton - Animation - Location Y özelliği
Buton - Animation - Height özelliği
Buton - Animation - Width özelliği
Buton - Enable özelliği
Off color:

Tag listesinden seçilen Tag ın degerinin 0 ve negatif olması durumunda nesnenin arkaplanının alacağı renk, resim ve resmin  yerleşme şekli belirlenir.

Tile seçidiğinde resim arkaplanda boşluk kalmayacak şekilde çoğaltılarak döşenir.
Center seçildiğinde resim arkaplanda ortalanır.
Stretch seçildiğinde reşim, arkaplanda her yöne boşluk kalmayana kadar uzatılır.
Zoom seçildiğinde resmin oranı korunarak arkaplan sınırlarına dayanır.
Arkaplan resmi tanımlamak için Background Image a tıklanarak resim seçilebilir.
Not: Off Color için seçilen yerleşme şekli On color özelliği için de geçerli olacaktır.
Arkaplan resmi seçim penceresi
Buton - On Text özelliği
Buton - Off Text özelliği
Buton - Tool Tip özelliği
Runtime da Tool Tip gösterimi
Backcolor grubu özellikleriyle ile butonun işlevine uygun renk ve resimler arkaplan olarak belirlenerek sayfaların görselliği artırılabilir.
Arkaplan resmi ve rengi Kullanılmış Buton
Arkaplan resmi ve rengi Kullanılmış Buton
Not: Açma - Kapama amacıyla kullanılmak istenildiğinde, açma ve kapama fonksiyonları ayrı ayrı belirlenmiş iki buton üst üste konularak bir tanesinin visible özelliği tag a bağlanarak istenen butonun görünmesi sağlanabilir.
Buton görevindeki nesnedir. İstendiğinde yaylı buton olarak üzerine basıldığında ve serbest bırakıldığında farklı fonksiyonları yerine getirmek amacıyla da kullanılabilir.

Ayrıca checkbox ve radio button nesneleri de buton olarak kullanılarak farklı kullanım tiplerinde butonlar elde edilebilir.
Development Modda Tool Tip gösterimi
Function Penceresi
Function:

Nesne üzerinde mouse butonuna basıldığında ve kaldırıldığında çalışacak olan fonksiyonlar mouse down ve mouse up özellikleriyle belirlenir.
Bu özelliklere tıklandığında ilgili olay meydana geldiğinde çalışacak fonksiyonların belirlendiği function penceresi açılır.
Checkbox - Function özelliği
Function Penceresi
Checkbox - Function özelliği
Clear Image, arkaplan resmini kaldırır.
Renk Seçim Penceresi

                                                                                                                                                                       Buton
Butonun screen'e eklenmesi
Buton - Back Color gurubu
Arkaplan resmi seçim penceresi

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
Cheap Flights Tickets, Cheap Airline Tickets, Cheap Car Rental, Home Security Systems, Industrial Automation Solutions
SCADA