WinTr, geniş mesafelere yayılmış üretim proseslerinin takibi ve yönetiminde kullanılmak üzere hazırlanan gelişmiş bir SCADA yazılımıdır.
OPC ClientS7 MPI, S7 PPI, Profinet (S7 1200), Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Host-Link
protokolleri ile bağlanılan cihazlar tek bir istasyondan yönetilir ve üretime ait bilgiler geçmişe yönelik olarak veritabanına kaydedilir.

Development ve Runtime olmak üzere iki ana bölümden oluşan WinTr SCADA;
60 kategoride 4000 den fazla endüstriyel simgeye sahip ve Symbol Factory yazılımını,

Etkileyici Trend ve göstergelere sahip Dundas'ın Chart(Real Time, Historical, Pie, Line, Bar, 3D) ve Gösterge(Circular, Numeric, Linear, Knob) nesnelerini,

Microsoft .NET Framework ile gelen Button, CheckBox, RadioButton, Combobox, NumericUpDown, Horizantal ScrollBar, Vertical ScrollBar, ProgressBar, DatagridviewDateTimePicker, TabControl, GroupBox, PictureBox, TextBox, Toolstrip nesnelerini
barındırır.
Standart Özellikler:


Satış Şekli:

WinTr External tag sayısına göre satılmaktadır. External Taglar: OPC, S7 MPI, S7 PPI, Modbus RTU-TCP/IP, Host-Link ve SQL Server 2005 Taglarıdır.

Internal tag sayısında bir sınırlama yoktur. Toplam tag sayısı 65534 tür.

Lisans, proje bitirilip WinTr müşteriye kurulacağı zaman da satın alınabilir.
Opsiyonel Özellikler:
                                                                                                                                                       WinTr SCADA Help Sayfaları

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA