Alarm Manager
Alarm tanımlamalarının yapıldığı bölümdür.


Alarmları tanımladıktan sonra oluşan alarmları runtime da takip etmek için screen'e Alarm View nesnesi eklenmelidir.(Alarm  View nesnesiyle ilgili sayfayı inceleyiniz.)
Alarmların Tanımlanması:

Alarm Manager'de sol taraftaki sütunda kullanıcı tarafından oluşturulan tüm taglar listelenmiş durumdadır.

Tag configürasyonundaki değişiklik nedeniyle tag listesini güncellemek için Refresh Tag List komutu kullanılır.

Bu listedeki bir tag'a alarm/warning atamak için tag üzerinde sağ tıklanıp açılan menuden Add Tag'a  tıklanmalıdır.

Eklenen Tag zaten bu listede var ise bir ikaz görüntülenir. Aynı tag için birden fazla alarm ve warning oluşturulabilir.
Add tag'a tıklandıktan sonra sağ taraftaki listeye o tag a ait Alarm/Warning eklenir ve burada konfigüre edilir.
Value Type: Alarmın tipini Analog yada Boolean olarak belirler.

Value Type olarak Analog tip seçildiğinde, Value alanına girilen değer Expression kuralına göre sorgulanır. Sorgulama doğru ise Alarm/Warning aktif edilir.Analog alarmlarda Hysteresis fonksiyonu kullanılabilir. Hysteresis, Alarm/Warning'in silinmesi ile alakalıdır. Örneğin bir tag'ın 100 değerini geçtiğinde Alarm/Warning oluşturmasını isteyelim. Hysteresis değerini 5 yapalım. Değişken 100’ü geçtiğinde alarm/warning oluşturulacaktır. Değişken değeri 95 altına ininceye kadar alarm aktif olacak 95’in altında silinecektir. Böylece dalgalanan sinyaller sebebi ile sürekli gelip giden alarm/warninglerdan korunmak mümkün olur.

Value Type olarak Boolean tip seçildiğinde, Alarm/Warning'ler sayı tipinde tag’ların bitlerinden oluşturulabilir yada bunun için boolean tipte tag kullanılabilir.

Type kısmında uyarı tipi Alarm yada Warning olarak belirlenir.

Alarm Message, Alarm/Warning için görüntülenecek açıklamadır.

Sound On/Off: Warning ve Alarm aktif olduğunda sound seçeneği işaretli ise bilgisayarın bordundaki buzzer ile sesli ikaz üretilir. Bu sesli ikaz hoparlörden çıkmaz. AlarmView üzerindeki Acknowledge butonu ile bu sesli ikazı susturabilirsiniz.


Tag, Sayı tipinde ise:

Bu tip Tag’lara analog veya boolean olarak alarm/warning atanabilir. Floatpoint tipte taglara ise sadece analog olarak alam/warning atanabilir.
Tag, Boolean tipinde ise:

Eklenen Tag’lar Boolean ise bu tag ile alakalı 0 veya 1 olma durumuna göre alarm veya warning yazılabilir. Bu durumda Expression ve Hysteresis bölümleri pasiftir.
Activated Function: Alarm/Warning oluştuğunda çalışacak fonksiyonu belirlemek amacıyla fonksiyon penceresini açar.

Deactivated Function: Alarm/Warning ortadan kalktığında çalışacak fonksiyonu belirlemek amacıyla fonksiyon penceresini açar.

Alarm fonksiyonlarında Open Screen komutu kullanılamaz, eğer kullanılmak istenirse bu bir ikazla belirtilir.

Create Report komutu ise report managerde rapor oluşturulurken belirlenen raporun ait olduğu screen açıksa çalışır.
Alarm Manager
Alarm View
Tag için Alarm tanımlanması
Alarm oluşturulacak Tag'ın belirlenmesi
Fonksiyon Penceresi

                                                                                                                                                                       Alarm Manager
Alarm View
Alarm oluşturulacak Tag'ın belirlenmesi
Tag için Alarm tanımlanması
Fonksiyon Penceresi

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA