Alarm Manager'de tanımlanan Alarm ve Warningleri oluştuklarında görüntülemek ve export etmek için kullanılan nesnedir.

Özellikleri:

Alarm View nesnesinin özellikleri Animation, Enable ve Wizard olmak üzere 3 guruptan oluşur.
Animation Gurubu:

Nesneler, yatay - düşey eksende hareket ettirilebilir, boyutları ve görünür - görünmezlikleri değiştirilebilir

Visible:

Nesnenin görünürlüğünü belirler. Tag listesinden seçilen Tag 0 ve negatif olduğunda nesne görünmez, 0 dan büyük olduğunda da nesne görünür hale gelir.
Location X:

Nesnenin yatay eksendeki konumu Location X özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Location Y:

Nesnenin düşey eksendeki konumu, Location Y özelliğine bağlanacak Tag ile değiştirilebilir.
Height:

Nesnenin boyu belirlenir. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin boyunu belirler.
Width:

Nesnenin genişliğini belirler. Tag listesinden seçilen Tag ın değeri nesnenin genişliğini belirler.
Alarm View - Animation gurubu
Alarm View - Animation - Visible özelliği
Alarm View - Animation - Location X özelliği
Alarm View - Animation - Location Y özelliği
Alarm View - Animation - Height özelliği
Alarm View - Animation - Width özelliği
Wizard:

Alarm View'in yapılandırma arayüzüdür.
Alarm View - Wizard özelliği
Alarm View'in Screen e eklenmesi:

Screen Designer üzerinde boş bir alanda sağ tıklandığında açılan menüde yer alır.
Alarm View nesnesi özellikleri
Alarm View nesnesinin Screen'e eklenmesi
Alarm View nesnesi özellikleri
Alarm View - Animation - Visible özelliği
Alarm View - Animation - Location X özelliği
Alarm View - Animation - Location Y özelliği
Alarm View - Animation - Height özelliği
Alarm View - Animation - Width özelliği
Alarm View - Wizard özelliği
Alarm View - Wizard
Alarm View nesnesi
Enable:

Tag listesinden seçilmiş Tag ın değeri 0 dan büyük olduğunda nesne aktifleşir diğer durumlarda pasiftir.

Bu özellik PasswordLevelX tagları ile kullanıcı yetki seviyesine göre erişim sağlamak için kullanılabilir.


Alarm View - Enable özelliği
Alarm View, ToolStrip ve Datagrid olmak üzere 2 kısımda yapılandırılır.
ToolStrip Yapılandırması:
Wizard'da Toolstrip üzerinde sağ tıklandığında açılan menüde Enable, Visible, Alignment ve Tool Strip Properties olmak üzere 4 gurup bulunur.
Enable Gurubu:

Acknowledge ve Acknowledge All fonksiyonlarının hangi seviyedeki kullanıcıları için aktif olacağını belirler.
Alarm View - Wizard - Toolstrip - Enable özellikleri
Bu alarm ve warningler de active, historical ve old historical olmak üzere 3 kısma ayrılır.


Historical Butonu
Active Butonu
Bu kısımlar arasında, toolstripte bulunan Active, Historical ve Old Historical butonlarıyla geçiş yapılır.
Bir alarm yada warning oluştuğunda, Alarm View nesnesi içinde aktif alarmlar kısmında en üst satırda görüntülenir.

Satır arkaplanı alarmlar için kırmızı, warningler için sarıdır.

Alarm gittiğinde aktif alarmlar kısmında üzeri çizilir. Giden alarm acknowledge edildiğinde aktif alarmlar listesinden silinip historical alarmlar kısmına en üst satıra yerleşecektir.
Alarm View - Active Alarmlar
Alarm View historical alarmlar
Alarm View aktif alarmlar
Alarm View historical alarmlar
Alarm View nesnesinin ToolStrip'indeki ilk 3 buton, historical kısmında kullanılan butonlardır.
Alarm Butonu: Historical alarmlardan sadece alarmları gösterir.
Alarm Butonu
Warning Butonu
Alarm-Warning Butonu
Warning Butonu: Historical alarmlardan sadece warningleri gösterir.
Alarm-Warning Butonu: Tüm historical alarmlar gösterilir.
Sonraki 2 buton, aktif alarmlar kısmında kullanılan butonlardır.
Acknowledge butonu: Seçili alarmı Acknowledge eder ve alarma ait sesli uyarıyı susturur.
Acknowledge Butonu
Acknowledge All Butonu
Acknowledge All butonu: Tüm alarmları Acknowledge eder.
En Sondaki 2 buton, alarmları export etmek için kullanılır.
Export Text File Butonu
Export Excel Butonu
Export Text File Butonu: Alarmları text dosyasına export eder.
Export Excel Butonu: Alarmları Excel'e export eder.
Visible Gurubu:

ToolStrip butonlarının görünürlüğünü belirler.
Alarm View - Wizard - Toolstrip - Visible özellikleri
Alignment Gurubu:

ToolStrip butonlarının hangi tarafa yaslanacağını belirler.
Alarm View - Wizard - Toolstrip - ToolStrip Properties
Alarm View - Wizard - Toolstrip - Back Color özelliği
Alarm View - Wizard - Toolstrip - Button Size özelliği
ToolStrip Properties Gurubu:

ToolStrip'in Yeri, Görünümü ve Butonların boyutuyla ilgili ayarları barındırır.
Alarm View - Wizard - Toolstrip - Yer özelliği
ToolStrip'in Yeri:

Üstteki çoktan seçim kutusundan toolstrip in nerede bulunacağı belirlenir.
Back Color:

ToolStrip'in arkaplan rengini belirler.
Button Size:

Butonların boyutu Big veya Small olarak belirlenebilir.
DataGrid Yapılandırması:
Wizard'da Datagrid üzerinde sağ tıklandığında açılan menüde Visible ve Date Time Format olmak üzere 2 gurup bulunur.
Alarm View - Wizard - Datagrid özellikleri
Visible:

DataGrid de hangi kolonun görünüp görünmeyeceğini belirler.
Date Time Format:

Start Time ve End Time kolonlarında tarihin hangi formatta görüntüleneceği belirlenir.
Alarm View - Wizard - Datagrid - Date Time Format gurubu
Historical kısmında maksimum 1000 adet alarm/warning gösterilir. Daha eski alarm/warningler proje klasörü içersinde ismi ay ve yıl ile belirlenen(1_2009.txt) text dosyalarına kaydedilir. Bu alarmlar old historical butonu ile görüntülenebileceği gibi dosyalar Excel ile de açılabilir.
Alarm View - Enable özelliği
Alarm View - Wizard
Alarm View - Wizard - Toolstrip özellikleri
Alarm View - Wizard - Toolstrip - Enable özellikleri
Alarm View - Wizard - Toolstrip - Visible özellikleri
Alarm View - Wizard - Toolstrip - Alignment özellikleri
Alarm View - Wizard - Toolstrip - ToolStrip Properties
Alarm View - Wizard - Toolstrip - Yer özelliği
Alarm View - Wizard - Toolstrip - Back Color özelliği
Alarm View - Wizard - Toolstrip - Button Size özelliği
Alarm View - Wizard - Datagrid özellikleri
Alarm View - Wizard - Datagrid - Visible gurubu
Alarm View - Wizard - Datagrid - Date Time Format gurubu
Old Historical Butonu
Alarm View - Wizard - Toolstrip özellikleri
Alarm View'de Warning ve Alarm olmak üzere 2 tipte alarm gösterilir.

                                                                                                                                                                       Alarm View
Active Butonu
Historical Butonu
Old Historical Butonu
Alarm Butonu
Warning Butonu
Alarm-Warning Butonu
Acknowledge Butonu
Acknowledge All Butonu
Export Text File Button
Export Excel Button
Alarm View - Toolstrip'in sola yerleştirilmesi
Toolstrip - Küçük buton kullanımı
Alarm View nesnesi
Alarm View nesnesinin Screen'e eklenmesi
Alarm View - Animation gurubu
Alarm View - Wizard - Toolstrip - Alignment özellikleri
Alarm View - Toolstrip'in sola yerleştirilmesi
Alarm View - Wizard - Datagrid - Visible gurubu

                                                                                                                                                                               English                Turkish
Otomasyon        Scada        Plc
SCADA